De Slag om Muizenberg

Charles Bell - Jan van Riebeeck se aankoms aan die Kaap

 

Muizenberg 1795 – De Britten staan met hun troepenmacht van 2000 man tegenover het 300 man tellende Nederlandse leger. De Nederlanders kunnen niks beginnen. Op 7 augustus 1795 wonnen de Britten de Slag om Muizenberg.

 

Nederlanders in Zuid-Afrika
Sinds Jan van Riebeeck op 6 april 1652 voet aan wal zette op Zuid-Afrikaanse grond, waren er Nederlanders in het gebied rondom het huidige Kaapstad aanwezig geweest. Het gebied met Nederlandse kolonisten breidde zich gedurende de 17e en 18e eeuw langzaam uit. Tot Engeland om de hoek komt kijken. De Britten willen hegemonie over de wereldzeeën behouden in oorlog tegen de Fransen. De Kaap ligt strategisch op weg naar Azië. Zodoende besluiten de Britten dat ze de Kaap moeten veroveren op de Nederlanders.

 

Slag om Muizenberg
Op 8 augustus 1795 komen ze aan bij Muizenberg. Aanvankelijk hebben de Nederlanders zich verscholen in hun fortificaties, maar het mag niet baten. De Nederlandse hebben ondertussen een troepenmacht onder leiding van Johan Cloete op de been gebracht van rond de 300 man. Meer dan de helft daarvan bestaat uit Hottentotten, de oorspronkelijke bewoners van het gebied. De Britten onder leiding van James Henry Craig, zijn met ongeveer 2000 man in de meerderheid. De veldslag is snel besloten.

 

Verovering van Kaapstad
De Britten rukken verder op richting Kaapstad. Maar daar kan het legertje Nederlanders en Hottentotten nog een maand weerstand bieden. De strijd is echter al beslist, en de Kaapkolonie valt in Engelse handen. Met de overname komt er een eind aan meer dan 140 jaar Nederlandse heerschappij over Kaap de Goede hoop.

 

Afbeelding: Anthony Preston, Jan van Riebeeck arriveert op de Tafelberg, april 1652. 

 

Dit is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen op IsGeschiedenis

 

Aanmelden nieuwsbrief