6 toevoegingen Inventaris Immaterieel Erfgoed

thema9 histfotokoeienmarkt

 

Maar liefst zes nieuwe elementen worden toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De beoefenaars ervan hebben aan het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland laten zien dat ze hun erfgoed met behoud van kernwaarden toekomst willen geven en hebben hiervoor zelf een ‘erfgoedzorgplan’ geschreven. De plannen zijn getoetst door een onafhankelijke commissie.

 

Wat is immaterieel erfgoed eigenlijk? 

Immaterieel erfgoed omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis en/of vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een wezenlijk kenmerk is dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon op persoon. Immaterieel erfgoed is levend, dynamisch erfgoed dat - wanneer nodig - door elke generatie aan de tijd wordt aangepast. Lees hier verder over de zes 'tradities' die zijn toegevoegd aan de inventaris. 

 

Breien, Koeienmart & hoeden maken 

Grolse wanten breien is een lokale traditie die teruggaat tot de 17e eeuw maar nog altijd springlevend is. In plaats van herders, breien nu ruim 40 vrouwen in Groenlo de wanten, mutsen en sjaals met specifiek patroon. Sinds de 15e eeuw wordt in Woerden de Koeiemart gehouden. Het is van een markt steeds meer veranderd in een volksfeest, waarbij sociale cohesie en lokale identiteit belangrijk zijn. Berry Rutjes Jr. is Hoedenmaakster. Ze maakt hoeden van ontwerp tot afwerking en in haar ateliers geeft zij de fijne kneepjes van het vak door aan haar leerlingen.

 

Oorlogsgraven, Abrahamdag & haring uitreiking 

Bijna heel Margraten is betrokken bij het adopteren van Amerikaanse oorlogsgraven. Mensen zorgen voor het graf en voor het levend houden van het verhaal van de gesneuvelde soldaten. Elke 1e zaterdag van oktober wordt in Oosterhout Abrahamdag gevierd door 350 mannen die in dat jaar vijftig jaar oud worden. Saamhorigheid, trots en markering van de levensfase zijn de kernwaarden. In Niekerk wordt tijdens de jaarlijkse haring uitreiking één ton haringen aan de lokale bevolking uitgedeeld. De traditie grijpt terug op een legaat uit 1476 van Menno Jeltema.

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is een middel om de groepen te helpen hun immaterieel erfgoed te borgen. Met de plaatsing laten zij zien zich actief in te zetten voor de toekomst van hun erfgoed.

 

Inventaris Immaterieel Erfgoed

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland vloeit voort uit de ondertekening van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed door de Nederlandse regering in 2012. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland coördineert de uitvoering van dit verdrag in Nederland en maakt het immaterieel erfgoed in Nederland zichtbaar via de vernieuwde website. Hier leest u ook meer over de nieuwe toevoegingen aan de Inventaris, die nu 129 elementen bevat.

 

Lees op IsGeschiedenis meer over het ontstaan van de lijst van Immaterieel Erfgoed. 
Foto: De koeienmart in Woerden, Het verhaa van Woerden. 

Aanmelden nieuwsbrief