Nummer 7, 2013

Rituele contactmomenten

Tussen vorsten en hun onderdanen bestaat afstand, maar hun relatie is voor beide partijen belangrijk. Het volk betaalt belasting en de vorst stelt daar iets tegenover – vroeger bescherming en rechtspraak, later wordt dat diffuser. Rituele momenten van contact moeten de relatie goed houden. Zo is in de Middeleeuwen de eerste keer dat een landsheer een stad bezoekt, een plechtige gebeurtenis: de Blijde Intrede. In de 19de en 20ste eeuw grijpt het volk gebeurtenissen in het persoonlijk leven van de vorst aan voor toenadering. Bij de begrafenissen van de Oranjefamilie willen burgers steeds prominenter aanwezig zijn – ook al wil de vorst meer privacy.

Corruptie

Is Nederland plotseling corrupt geworden? Door de recente fraudegevallen, schandalen in de semipublieke sector en problemen met regionale bestuurders lijkt het alsof we bezig zijn met een inhaalslag op dit terrein. De 19de-eeuwse politiek bewijst dat dit niet zo is.

Spanje

De kampen van Hitler en Stalin kent iedereen. Dat de Spaanse generaal Franco er vergelijkbaar wrede methoden op na hield, is veel minder bekend, ook in Spanje. Dit komt mede door een bewuste toedekkingscampagne van overheid en kerk.

Jodenexodus

De Reconquista in Spanje had niet alleen de verdrijving of bekering van moslims tot gevolg. Zij bracht vanaf omstreeks 1200 ook een joodse exodus op gang.
Verzet Napoleon
Nederlanders hebben zich tussen 1810 en 1813 niet mak neergelegd bij de inlijving bij het Franse keizerrijk. Een ideaal podium voor verzet was het toneel.

Sicilië

Sicilië is een culturele smeltkroes. Vanaf de Oudheid kwamen en gingen vreemde overheersers; elk drukte er zijn eigen stempel op maar behield ook iets van het oude.

Uitputtingsoorlog

Een nieuwe militaire geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog biedt een synthese van recent onderzoek. Duidelijk wordt dat de Opstand uiteindelijk vastliep in een uitzichtloze uitputtingsoorlog. 

Naar kantoor

De secretaresse wil als werknemer serieus worden genomen, ongeacht haar sekse. Het was rond 1900 echter juist dankzij hun vrouw-zijn dat vrouwen de kantoren veroverden.

 

Geschiedenis Magazine verschijnt 8 keer per jaar. Benieuwd naar meer? Maak dan gebruik van onze speciale aanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine voor slechts 37,50 én 3 cadeaus t.w.v. € 45,90! 

Aanmelden nieuwsbrief