Geschiedenis Magazine - editie 4 2018

Geen nummer meer missen en voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 64,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

GM-04-2018
Willem van Oranje: wél een goed veldheer

Mike Harmsen
Op 11-jarige leeftijd erfde de Duitse Willem van Nassau de titel Prins van Oranje en kwam hij naar de Nederlanden. Hij kreeg een opleiding tot militair en vocht jarenlang mee in oorlogen van zijn heer, keizer Karel V. Hij werd leider van de Opstand tegen de nieuwe Spaanse koning Filips II en in 1568 vielen zijn legers de Nederlanden binnen. Bij Heiligerlee wonnen ze de eerste veldslag van de Tachtigjarige Oorlog, nu precies 450 jaar geleden. De invasie liep verder echter uit op een complete mislukking. Willems reputatie als veldheer is armzalig. Hoe terecht is dat eigenlijk?


Middeleeuwen De Friese koning Redbad

Rob Meens
De Friese koning Redbad (ook wel Radbod) voerde rond het jaar 700 zijn mannen aan in vele oorlogen tegen de machtige Franken. In 711 kwam er vrede, en als onderdeel van de deal trouwde zijn dochter met de zoon van de hofmeier, de hoogste aan het Frankische hof en in feite de leider van het rijk. In de Middeleeuwen werd een mooi verhaal over Radbod verteld: hij weigerde gedoopt te worden, omdat de bisschop zei dat de hemel alleen toegankelijk was voor gedoopte mensen. Radbod verkoos het edele gezelschap van zijn ongedoopte voorouders in de hel boven dat van gedoopte paupers in de hemel. Eeuwenlang hebben we zijn doopweigering beschouwd als bewijs dat Radbod de missionarissen koste wat het kost bestreed. Maar hij liet zijn dochter met een christen trouwen. Hoe valt dit te rijmen?


RAMPJAAR 1672 Al het oorlogsnieuws te volgen via de Courant

Judith Brouwer
Het nieuws is tegenwoordig 24/7 te volgen, maar ook al in de 17de eeuw konden krantenlezers goed op de hoogte blijven. Dat was uiteraard vooral in oorlogstijden van levensbelang, zoals het Rampjaar 1672 toen de Republiek van drie kanten werd aangevallen en de schepen op zee gekaapt werden. Het landsbestuur, de militaire leiding maar ook kooplieden en reders wilden weten hoe het er voorstond en of ze bemanning of lading dreigden te verliezen. Van hen weten we al langer dat ze het nieuws goed volgden via de kranten. Wat we nog niet wisten: ook hun vrouwen deden dat.


OUDHEID Keizer Constantijn had écht een visoen - maar anders dan we altijd dachten

Joost Vermeulen
Het is een beroemd verhaal dat in vele prachtige schilderijen en prenten is verbeeld: de Romeinse keizer Constantijn had in 312 een visioen van een kruis. In de veldslag de volgende dag vocht hij onder het teken van de christelijke God. Hij overwon! Hierna maakte hij een eind aan de vervolging van de christenen. Sterker: hij begon het nieuwe geloof te begunstigen en legde zo de basis voor de Middeleeuwse christelijke kerk. Geschiedenis Magazine houdt dit verhaal tegen het licht.

[ROCK'N' ROLL-LEGENDE] Ze waren eerder dan Elvis: de opzienbarende Indische Tielman Brothers

Harm Peter Smilde
Ze maakten furore in Nederland en Duitsland maar eerder al in hun geboorteland Indonesië: de Tielman Brothers. Hun vader was hun coach, en hij had als motto: de mensen luisteren met hun ogen. Vandaar dat de broertjes een spetterende show ontwikkelden. Dit gebeurde tijdens optredens voor militairen: de broers trokken per legertruck door oorlogsgebied op Java als onderdeel van het entertainmentprogramma voor de Nederlandse soldaten tijdens de 'politionele acties'.


Levensgevaarlijk: Zwarten gingen undercover als blank

Jaap Cohen
In de Verenigde Staten Amerika gold de regel: wie niet blank is, is zwart. En wie voor de jaren '60 zwart was, had zich aan allerlei vernederende segregatiewetten te houden. Wie zich eraan probeerde te onttrekken nam een levensgroot risico. Menige zwarte man die verdacht werd van het overtreden van raciale grenzen, is gelyncht. Dit gold uiteraard net zo sterk tijdens de slavernij. Toch zijn er (lichtgekleurde) zwarten geweest, voor en na het afschaffen van de slavernij, die het gewaagd hebben: zich voordoen als blanke. Maar als het lukte, bleek de nieuw verworven vrijheid een hoge prijs te hebben.


Voor welk land sneuvelde de anti-Turkse strijder Gotse Deltsjev in 1903?

Ivo van de Wijdeven
De Balkan heeft zich vanaf eind 19de eeuw stukje bij beetje los gevochten van het Ottomaanse Rijk. Deze guerillaoorlogen worden nog steeds herdacht en de mannen die het verzet tegen de Turken aanvoerden of er bij omkwamen, zijn nu nationale helden. Alleen kan het soms gebeurden dat zo'n verzetsheld door twee landen geclaimd wordt. Dit overkwam de onderwijzer Gotse Detsjev die zich tot leider van de revolutionaire onafhankelijkheidsbeweging opwerkte. Maar... van Bulgarije? Of toch Macedonië?


Vergeten verzetsheld WO II


Jan Brauer
Wie was de grootste sabotagepleger van Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog? Als u het niet weet, is dat niet vreemd. Deze held heeft nooit een beeld gekregen. Geschiedenis Magazine vertelt waarom niet.


Zo was het in de SCHOOLBANKEN in de GOUDEN EEUW

Piet de Rooij
Scholen doen tegenwoordig hun best om de belangstelling van leerlingen te wekken: door afwisseling in lesvormen, eigen inbreng en aansluiten bij wat de kinderen in hun vrije tijd doen. Dit was in de 16de en 17de eeuw ondenkbaar. Het verblijf in de schoolbanken hoefde niet ‘leuk’ te zijn, dit soort gevoeligheden viel buiten het voorstellingsvermogen van zowel onderwijzers als ouders. Leren was gewoon onaangenaam en bestond uit herhalen. Kinderen vonden het niks. Maar, en dit is misschien een les voor nu: dit schoolregime was buitengewoon succesvol.


De Koude Oorlog is wel degelijk voorbij

Doeko Bosscher
We horen het vaak in de media: er woedt weer een Koude Oorlog. Inderdaad zijn de verhoudingen met Rusland gespannen en horen we vaker krachtige taal vanuit de NAVO en Washington. Waarom pleit Doeko Bosscher er dan toch voor, de term Koude Oorlog te reserveren voor de periode 1945-1990?


Waarom een jonker socialist werd

Bart Lankester
Hij was getuige van alle grote gebeurtenissen in de 20ste eeuw en gaf mede vorm aan de Wederopbouw na de oorlog: Marinus van der Goes van Naters, een jonker die vol overtuiging koos voor het socialisme. Al was de enige arbeider die hij echt intiem kende de mijnwerkersdochter die als stenotypiste op zijn advocatenkantoor werkte, en met wie hij - een getrouwde man- een verhouding had.


Special Donker Verleden


Met behulp van geplastificeerde stafkaarten, historische documenten en vellen aantekenpapier analyseren Nederlandse militairen de verdediging van de Moerdijkbruggen op 10 mei 1940 – waar Duitse troepen binnen de kortste keren naar Dordrecht en Rotterdam door konden
stoten. Waarom bestuderen ze 78 jaar na dato opnieuw de situatie? Waarom namen in de 18de eeuw Nederlandse zomergasten in de Ardennen graag een kijkje bij de oude 17de-eeuwse forten daar? En waarom gaan er toeristen naar Auschwitz of zoeken dagjesmensen de pijnlijke confrontatie met het slavernijverleden in een stad?


Kinderen in de knel


Jacoline Zilverschoon
De regie over de jeugdzorg en het repareren van vastgelopen families is tegenwoordig in handen van de gemeente. Daar is veel ophef over. Tientallen zware beleidsnota’s en vele reorganisaties gingen eraan vooraf. Het kinderdorp Neerbosch bij Nijmegen, waar wezen een tweede thuis vonden, heeft 150 jaar lang de golven in de jeugdzorg meegemaakt.


Escape Room Slot Loevestein


Juliska Wijsman
Hugo de Groot ontsnapte in 1621 uit slot Loevestein. We weten allemaal hoe: in een boekenkist, geholpen door zijn vrouw Maria van Reigersberch en hun dienstmeisje Elselina van Houweningen. Maar zou het team van Geschiedenis Magazine ook weg weten te komen uit de nieuwe Escape Room van het slot?

Aanmelden nieuwsbrief