Geschiedenis Magazine - editie 2 2018

 

Dit nummer is verkrijgbaar vanaf 5 maart. Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? Profiteer van de speciale aanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 64,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

 

Cover GM 2 2018

Hoe de kruisvaarders in 1187 Jeruzalem verspeelden

Mike Harmsen

Kruisvaarders veroverden eind 11de eeuw tot hun grote vreugde Jeruzalem, maar Saladin heroverde in 1187 de stad. Hij was een goed veldheer, maar was dat de oorzaak van de val van Jeruzalem? Of verspeelden de kruisvaarders voor altijd hun heilige stad vanwege hun vergaande onderlinge rivaliteit? Het bleven immers middeleeuwse ridders.

Naar de stembus. 5 veranderingen sinds de 19de eeuw

Ron de Jong
Geschiedenis Magazine vertelt vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen over stemmen-oude-stijl. Zo is het recht om je stem in het geheim uit te brengen één van de pijlers onder ons kiesstelsel, maar dit was tot 1896 anders. Kiezers moesten thuis de naam van hun kandidaat op een blanco stembiljet invullen en stopten dat op de dag van de verkiezingen in de stembus. Logisch dat allerlei mensen druk op hen uitoefenden, thuis of op weg naar de stembus en in de kroeg.


De Nederlandse revolutie van 1787

Olaf van Nimwegen
Nederland ging economisch achteruit na 1760 en de internationale macht werd minder. De marine presteerde onvoldoende in de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de zeehandel werd vrijwel lamgelegd. De patriottenbeweging, een los samenwerkingsverband van ontevreden regenten en politiek bewuste burgers, gaf stadhouder Willem V de schuld. Ze schreven hem af als politiek leider én als opperbevelhebber en bewapenden zich. Spannende vraag: welke kant kozen Willems militairen?


Religie in de Oudheid: geloofden mensen in hun goden?

Inger Kuin
Griekse godenbeelden zijn van spierwit marmer, iedereen in de Oudheid geloofde in godheden als Zeus en Athena en bijgeloof en magie waren wijdverbreid. Of toch niet? Geschiedenis Magazine heldert drie veelvoorkomende misverstanden over antieke religie op, als voorproefje van haar nieuwe boek Leven met de goden.


Spraken de doden van WO I?

Bert Schaafsma
De sfeer van dood en verderf aan het front van de Eerste Wereldoorlog deed mensen zoeken naar een rechtvaardiging. Wat is de zin van dit alles? Hoe kan het dat God door beide strijdende partijen wordt aangeroepen? Thuis spraken de kerken mee in het nationalistische koor, maar aan het front voelden soldaten zich slecht begrepen door de religieuze leiders. En hun familie ook. Maanden wachtten ze op nieuws, om alsnog bericht te krijgen dat hun dierbare was overleden. Sommigen konden niet leven met die gedachte en zochten in seances contact met de gestorvene.


Waarom maken de Belgen geen verzetsfilms?

Bas Kromhout
In Nederland is het verzet in de Tweede Wereldoorlog haast onaantastbaar. Er komen aan de lopende band boeken en films uit over spectaculaire verzetsacties, over de motieven van verzetsmensen en de diversiteit van het verzet. In België niet. Het is een opvallend verschil. In Vlaanderen hebben verzetsmensen zelfs lange tijd een negatief imago gehad. Hoe kon dit gebeuren?


Knokken met de nazi's in Kerkrade

Jan Brauer
Dinsdagavond 14 februari 1933 marcheren zo’n 70 nazi’s in uniform over de Nieuwstraat in Kerkrade, die de grens vormt met het Duitse buurdorp Herzogenrath. Ze lopen ana de Duitse kant van de straatr. Aan de Nederlandse kant roept voor een café de 21–jarige taxichauffeur Joseph Radermacher gekscherend ‘Heil Moskou’. Een twintigtal nazi’s stormt gewapend met gummiknuppels op Radermacher af. Die vlucht en wordt klemgezet, zo’n twintig meter van de grens op Nederlandse bodem...

Lees in Geschiedenis Magazine hoe dit afliep.


De Chinezenmoord in Batavia

Tristan Mostert en Anne van der Veer
Jan Pieterszn Coen wist het al: zonder de vele Chinese handelaren, ambachtslieden en winkeliers wordt het niks met de economie van Batavia. Hij verwelkomde hen dan ook
met open armen, net als de gouverneurs-generaal die hem opvolgden. Tot in 1740 tijdens een Chinese opstand zowat de hele Chinese gemeenschap van zo’n 8000 zielen
in de stad over de kling werd gejaagd – door angstige Hollandse kolonisten. Die 'Chinezenmoord' krijgt nu steeds meer aandacht in Indonesië, waar de Chinezen ondanks of juist dankzij hun economische sleutelpositie tot voor kort een beetje met de nek werden aangekeken.


Gaat het Westen (weer) ten onder?

Addie Schulte
De bestseller De ondergang van het avondland (1918) van de Duitse denker Oswald Spengler is pas kort geleden voor het eerst in het Nederlands vertaald. Wel lazen mensen hier het destijds in het Duits en is er volop over gediscussieerd, net als nu weer. Het is en was een controversieel boek, omdat Spengler een uitgesproken Duitse nationalist was, die zijn land een grote toekomst voorspelde. Die boodschap sloeg aan in het ontredderde Duitsland na de Eerste Wereldoorlog maar werd natuurlijk verdacht door wat de nazi's ervan gemaakt hebben. Spengler ontmoette Hitler ook. Was hij zélf soms een nazi?


Van Romeinen tot Germanen

Herman Clerinx
Het einde van het Romeinse Rijk in onze streken, daar hebben we nauwelijks geschreven teksten over. Voor historici blijft dit een donkere periode, maar recente vondsten van Romeinse munten helpen ons om deze tijd toch te reconstrueren. Oudheidkundigen hebben heel lang aangenomen dat Rome noodgedwongen zich snel bij de invallen van de Germanen in het noorden had neergelegd. Het beeld was dat de Romeinen al blij waren dat ze hun eigen Italië en het rijke zuiden van Gallië nog konden verdedigen maar het noorden grotendeels opgaven. Recente muntvondsten uit de Beneden-Rijngebied lijken dat beeld echter tegen te spreken. Ze laten zien dat Rome in de 5de eeuw zijn gezag over het noorden niet zomaar aan de Germanen prijs gaf.


De bunker van Seyss-Inquart in Apeldoorn

Machlien Vlasblom
In 1948 ging in Apeldoorn een opwindend museum open: het was de gerestaureerde ondergrondse bunker die speciaal was gebouwd voor rijkscommissaris Seijs-Inquart. Zijn kantoor zat namelijk na 1943 in Apeldoorn, samen met veel andere regeringsinstanties (want dat vonden de nazi's veiliger dan in Den Haag). Het museum trok meer dan een half miljoen bezoekers. Hoe is dit mogelijk? De bunker valt immers in dezelfde categorie als de muur van Mussert bij Lunteren of het geboortehuis van Hitler in het Oostenrijkse Braunau: het is fout dadererfgoed.


Magische Middeleeuwse miniaturen

Micha Leeflang
Kom naar de Geschiedenis Magazine Live dag, op 14 april in Museum Catharijneconvent Utrecht. U krijgt dan boeiende lezingen, een gratis lunch én gratis toegang tot de tentoonstelling Magische Miniaturen. In dit nummer geeft conservator Micha Leeflang alvast een voorproefje van de betoverende middeleeuwse wereld vol wonderlijke figuren, dieren en bijzondere verhalen uit de mooiste Zuid-Nederlandse miniaturen.


De Boerenbruiloft van Bruegel 450 jaar

Francis Boer
Wie is de bruidegom op De Boerenbruiloft? En waarom kijken alle mensen op dit schilderij naar de papkommen die binnen worden gebracht? Dat lijkt heel logisch: Bruegel schilderde tochi moralistische lessen over het laag-bij-de-grondse gulzige boerenleven?

Geschiedenis magazine - editie 7 2017

Dit nummer is verkrijgbaar vanaf 17 oktober Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? Profiteer van de speciale aanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 63,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

GM-07-2017 akkoord
De man achter het succes van de Freedom Summer in Mississippi, 1964

Laura Visser-Maessen
De zwarte burgerrechtenbeweging boekte weinig vooruitgang in Mississippi. Robert Moses was er actief. Hij geloofde niet in de aanpak van Martin Luther King, die aandacht in de media kreeg maar geen steun uit Washington. Moses wist die wel te forceren.

Op zoek naar oerpaarden en kievitsbloemen in middeleeuwse kronieken [mini-special]

Rob Lenders, Thomas van Goethem, Albert Corporaal
Natuurbeheerders willen hun gebieden laten begrazen door vrij rondlopende runderen en paarden die hier eeuwen geleden al rondliepen. Maar gaat het dan wel echt om oorspronkelijke, wilde soorten? Het blijkt lastig om dat uit middeleeuwse bronnen af te leiden. Meer is bekend over de wilde kievitsbloem. Die heeft voor de verandering hulp van de mens gehad. Door hanzeschepen is de bloem over een groot gebied verspreid geraakt.

De cruciale vondst van Maerten Tromp

Ronald Prud'homme van Reine
Heel lang dachten historici dat het de Engelsen waren die in de zeeoorlogen tegen de Republiek in de 17de eeuw een belangrijke nieuwe gevechtstactiek ontwikkelden. Maar dat klopt niet: het was Maerten Harpertsz Tromp, die in 1637 opperbevelhebber van de Nederlandse vloot werd. 

 

Een 9e eeuwse voorloper van Luther

Janneke Raaijmakers
Luther was in de 16de eeuw niet de eerste die in de kerk tegen heilige huisjes schopte. Zo veroorzaakte bisschop Claudius in 816 in Turijn grote ophef. Hij liet afbeeldingen weghalen uit de kerken en preekte tegen de pelgrimage naar Rome.

Hoe Estland, Letland en Litouwen onafhankelijk werden

Bas Kromhout
In de het Baltische kustgebied woedde vijf jaar lang een bloedige (burger-)oorlog. Tussen 1915 en 1920 is er gevochten tussen verschillende binnen- en buitenlandse legers, in wisselende coalities. Het hele Balticum werd door elkaar geschud. Twee miljoen mensen lieten het leven. Uiteindelijk verschenen er in 1920 drie nieuwe landen op de kaart: Estland, Letland en Litouwen.

In de jaren ’50 stemde heel Nederland vóór de EU

Annemarie van Heerikhuizen
Nederland is nu een uitgesproken eurosceptisch land. Wie de Europese integratie verdedigt doet dit vooral vanwege de zakelijke voordelen. Dit was in de jaren ’50 wel anders. Onder het motto ‘Terug naar het christelijke rijk van Karel de Grote’ en ‘nooit meer oorlog’ streefden heel veel landgenoten juist volmondig naar samenwerking.

De Kwestie: Het erfgoed van voormalige kolonies is het veiligst in westerse musea. Samensteller van de grote Goede Hoop-tentoonstelling in het Rijksmuseum Martine Gosselink kruist de degens met Anton van Hooff.

Leeuwenhart tegen Saladin

Mike Harmsen
Koning Richard I van Engeland kreeg tijdens de Derde Kruistocht (1189-1192) zijn bijnaam Richard Leeuwenhart. Zijn grote tegenstander was sultan Saladin, die het Heilig Land in 1187 had ingenomen. Zij troffen elkaar in de slag bij Arsuf in 1191. Saladins mannen lieten zo’n dichte pijlenregen neerdalen op de kruisvaarders dat een van hen schreef: ‘Nooit viel regen, of sneeuw of hagel in midwinter zo dicht opeen als [hun] pijlen deden.’ Het lot van de Derde Kruistocht hing aan een zijden draadje.

Is geweld noodzakelijk?

Doeko Bosscher
Moet het in de wereld slechter gaan, voor het beter wordt? En is geweld daarbij noodzakelijk? Twee indrukwekkende boeken geven daar heel verschillende antwoorden op.

Geschiedenis magazine editie 6 2017

Dit nummer is verkrijgbaar vanaf 1 september. Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen?
Profiteer van de speciale aanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 63,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!


cover voorlopig


De gevreesde woestijnruiters van Napoleon

Jos Gabriels
Napoleon was een meester in propaganda. Hij begreep hoe hij indruk kon maken door aan zijn garde een eenheid ruiters toe te voegen die met een woest en exotisch uiterlijk vrees en ontzag inboezemden. Zo dachten de Russen tijdens bij Austerlitz dat hij de Turken op hen had afgestuurd, zo vurig vochten de woestijnruiters. En als hij de hoofdstad van een verslagen land binnentrok, liet Napoleon in zijn directe gevolg zijn oosterse ruiters mee paraderen: om de toeschouwers bang te maken.

De wereldberoemde jeugdgevangenis van André Hazes

Twan van de Brand
In mei 1967 ging in het Brabantse plaatsje Zeeland Penitentiair Trainingskamp De Corridor open. Vanuit de hele wereld kwamen er journalisten om dit wonder te zien: er waren geen cellen, maar kamers en tralies ontbraken. Ontsnappen was onmogelijk: je liep gewoon weg. Groepsleiders waren nauwelijks van de gedetineerde jongens, onder wie André Hazes, te onderscheiden. Hoe ging het mis?

Gouden Eeuw. Waarom Ferdinand Bol beter verkocht dan Rembrandt

Erna Kok
Van hoogste roem tot bankroetier: Rembrandt stierf berooid en dat was niet nodig geweest. Zijn eigen leerlingen Ferdinand Bol en Govert Flinck lieten zien hoe het moest. Netwerken was ook toen al het toverwoord.

Spy Game achter het IJzeren Gordijn. CIA-infiltratie in Roemenië, 1951

Cees Wiebes
In 1951 dropte de Amerikaanse CIA vijf geheimagenten in communistisch Roemenië. Het waren Roemeense vluchtelingen met een ‘fout’ oorlogsverleden. Ze moesten inlichtingen verzamelen over het Sovjetleger en partizanen ter plaatse aansporen om bruggen, spoorwegen en fabrieken te saboteren. Pas kort geleden werd ontdekt dat hun opleiding deels werd verzorgd door de Nederlandse Buitenlandse Inlichtingendienst (BID).

17de eeuw: Gratis naar Indië? Trouw een VOC-koopman

Paul Brood & Arjan van Poelwijk
Hoe kwamen de mannen in Indië begin 17de eeuw aan een vrouw? De VOC liet dat liever niet aan het toeval over, maar als je de archieven moet geloven was het knap lastig om aan geschikte kandidaten te komen. Ze leden aan pokken. En stuurde de Compagnie zelfs ‘lichte vrouwen’?

Gustav Stresemann. De man die Hitler er nog net onder hield

Ivo van de Wijdeven
Duitsland, jaren ’20: economische chaos, hyperinflatie, polarisatie, volksopstanden en de dreiging van de nationaalsocialisten bepaalden de politiek in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Internationaal was het een paria. Het land had een doortastend leider nodig, en die kwam er: minister van Buitenlandse Zaken Gustav Stresemann (1879-1929).


Wat als de EU valt? Krijgen we dan weer oorlog?

Wat is thuis voor migranten?

Rob Kroes
Afgelopen jaar maakten we het verschillende keren mee: grote ophef in de Turkse gemeenschap in Nederland over iets wat in Turkije gebeurde. Dat veel Turkse Nederlanders hun voelhorens zo naar Turkije blijven uitsteken, wekte nogal eens verbazing. Dit komt echter veel vaker voor. Ook bijvoorbeeld de nakomelingen van Nederlandse gereformeerde migranten die omstreeks 1900 naar het Amerikaanse Montana vertrokken, voelen zich nog een aparte groep. Hun woonplaats heet Amsterdam.

Trots op je land

Anne Petterson
De Tweede Kamerverkiezingen van 2017 stonden in het teken van de nationale identiteit. Het is een ingewikkeld begrip geworden, voor veel mensen zit er een luchtje aan. Ca 1900 waren vrijwel alle Amsterdammers juist vanzelfsprekend voor Oranje en vaderland. Grachtengordel en volksbuurten wedijverden om de mooiste versieringen bij een jubileum van het Koninklijk Huis.

Waar de Verlichting écht om ging

Rienk Vermij
Doorsnee-verhalen over de Verlichting beschrijven vooral ontwikkelingen en gebeurtenissen waar de 18de-eeuwse filosofen zich actief mee bemoeiden. Maar die verhalen laten ook veel weg. Wie beter naar de 17de en 18de eeuw kijkt, ziet dat mensen alleen Verlicht waren waar dat in hun kraam te pas kwam. De Verlichting was vooral een reactie: op de grote macht van de kerken in de 17de eeuw en op de vraag hoe om te gaan met de toename van feitelijke kennis.

Kritiek op Stalin mocht nog niet in 1960

Michel Krielaars
Onder Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov (1953-1964) trad de dooi in. Vandaar dat schrijver Vasili Grossman in 1960 dacht dat niets de publicatie van zijn kritische boek Leven en lot in de weg stond. Inderdaad greep de KGB eerst niet in. Maar dat zou niet zo blijven. Leven en Lot is namelijk een kritische verhandeling over Stalins beleid tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Steve Biko, Zuid-Afrikaans boegbeeld van zwart zelfbewustzijn

Bas Kromhout
In Zuid-Afrika gaan al tweeënhalf jaar lang studenten de straat op voor gratis en ‘gedekoloniseerd’ onderwijs. Hun grote voorbeeld is Steve Biko. In de jaren ’ 70 inspireerde hij al eens een hele generatie, in de strijd tegen de Apartheid. Veertig jaar geleden werd hij vermoord.

Theodor Herzl, grondlegger van het zionisme

Maurice Blessing
Het zionisme is omstreden, onder andere door de politieke omstandigheden in Israël en de bezette Jordaanoevers. Het ideaal van aartsvader Theodor Herzl (1860-1904) wekte al vanaf het begin hevige kritiek. Herzl was zelf een sterk geassimileerde, seculiere Oostenrijkse Jood met een grote bewondering voor de rijke Duitse cultuur. Waarom pleitte hij in 1896 dan voor een grootschalige emigratie van Europese Joden naar een nieuw te vestigen Joodse staat.

Geschiedenis Magazine editie 5 2017

Dit nummer is verkrijgbaar vanaf 7 juli. Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen?

Profiteer van de speciale aanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 63,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

GM cover-05-2017


Hoe wreed was Alva?


Raymond Fagel en Yolanda Rodríguez Pérez

Alva, de Spaanse landvoogd van koning Filips II die tussen 1567 en 1573 probeerde de Nederlandse Opstand te onderdrukken, is een van de grootste boemannen uit de Nederlandse geschiedenis. De Spaanse soldaten werden in liedjes, pamfletten en prenten afgeschilderd als uitzonderlijk wrede monsters. Andere landen die oorlog voerden met Spanje namen dat over. Spanjolen deugen niet, dat was lang de boodschap. Was dit een frame, of was Alva echt zo wreed?

Maarten van Rossem over auto-klassiekers

Maarten van Rossem
De Eend, de Mini, de Kever…ze gaan allemaal terug op de T-Ford uit begin 20ste eeuw. Henry Ford realiseerde zich dat hij veel geld zou kunnen verdienen met een simpele, solide en goedkope (want op de lopende band te produceren) auto voor de gewone man: weinig omzet maar een enorme markt. Een artikel vol jeugdsentiment.

De vrouw die opstond tegen Napoleon


Rob Hartmans

Madame de Staël werd door Napoleon verbannen, maar zij liet zich de kaas niet van het brood eten. Kort na de val van Napoleon schreef iemand dat er in Europa drie grootmachten waren: Engeland, Rusland en Madame de Staël. Een portret van de vrouw die als eerste liet zien dat emoties wel degelijk een rol spelen in de politiek.


Keizer Frederik II (1194 – 1250) in gevecht met 2 pausen

Cas van Houtert
De Duitse keizer Frederik II (1194 – 1250) was een briljant bestuurder, een succesvol krijgsheer, een begenadigd diplomaat, maar ook een avonturier, een vrouwenverslinder én een intellectueel die zich niks aantrok van de grenzen die de kerk trok. Geen wonder dat hij in conflict raakte met twee achtereenvolgende pausen. Er werd zelfs een kruistocht tegen hem uitgeroepen.

Zo werkten dromenuitleggers in de Oudheid

Anton van Hooff
Een curieus boek van een van de vele professionele droomuitleggers in de Oudheid geeft een bijzonder inkijkje in het Efeze van de tweede eeuw na Christus. Zo droomden veel mensen over gladiatoren. Hoe werd dat uitgelegd?

Cubacrisis: Robert Kennedy wilde wél oorlog


Stefan Voeten
Robert Kennedy was net zo’n baken van hoop als zijn broer John. Maar klopt dat imago wel? Welke rol speelde zijn postuum verschenen autobiografie in de beeldvorming? In die autobiografie positioneerde Robert zich als vredesduif. Maar wie de Cubacrisis nader onderzoekt, ontdekt dat hij zich toen heel anders gedroeg.

Was de val van het tsarenregime onvermijdelijk?

Rob Hartmans
Waarom brak de Russische Revolutie uit, een eeuw geleden? Het officiële communistische standpunt luidde dat het tsarenregime zo achterlijk, vermolmd en repressief was dat een revolutie onvermijdelijk werd. Wat zeggen westerse historici hiervan?

De Parijse commune

Dennis Bos
In 1871 grepen arbeiders de macht en bestuurden (enkele maanden) Parijs. Logisch dat de Nederlandse kameraden deze revolutie nog lang herdachten. Het eerste vakantiereisje van leden van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij ging naar de executiemuur van 1871.

Op bezoek bij koningin Wilhelmina, februari 1945

Twan van den Brand
Het zuiden van Nederland is bevrijd, er heerst nog net geen chaos. Begin 1945 praten Nederlanders koningin Wilhelmina in Engeland bij. Er lekt niet veel over de gesprekken uit. Gelukkig zijn er handgeschreven herinneringen opgedoken.

De Kwestie: Rusland maakt zich al eeuwen zorgen om de uitbreiding van de westerse invloedsfeer. Hoe terecht is dat?

De voorloper van de verzorgingsstaat

Henk Slechte
Waarom verloor de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart zoveel stemmen? Een deel van het antwoord is misschien dat de partij de privatisering van publieke voorzieningen steunt. Het was heel lang typisch PvdA-beleid om het leveren van water, telefoon, openbaar vervoer en energie juist als overheidstaak te beschouwen. Dit begon eind 19de eeuw en Amsterdam was koploper. De hoofdstedelijke sociaaldemocraten zetten het beleid voort van politicus Wim Treub.

De Veldslag: Asculum, de eerste Pyrrusoverwinning


Mike Harmsen

In 281 v.Chr. besloot koning Pyrrhus van Epirus (in het noordwesten van Griekenland) de Spartaanse kolonie Tarentum, in het zuiden van Italië, bij te staan in de strijd tegen de Romeinen die hard beziog waren het hele schiereiland aan zich te onderwerpen. Pyrrhus was de achterneef van Alexander de Grote en was net als hij een groot generaal. Met een leger van 25.000 man en 20 olifanten stak hij de Adriatische Zee over. Het was de eerste keer dat de Romeinen geconfronteerd werden met strijdolifanten. De legers troffen elkaar bij Asculum, in een legendarische veldslag.

Ontwikkelingswerk sinds 1950


Peter van Dam en Wouter van Dis

Waarom doen Nederlanders aan de ontwikkelingshulp? Vaak wordt gezegd omdat we naïef het goede willen brengen of cynisch geld proberen te verdienen - we zijn koopman of dominee. Is dit een achterhaald cliché?

Duitse vrouwen in WO II

Frank Mehring
Hoe herinneren de Duitsers zich de rol van de vrouw in de Tweede Wereldoorlog? Er bestaan allerlei iconische beelden, van vluchtelingenmoeders uit Sudetenland, van sadistische kampbewaaksters en meeloopsters, van de Berlijnse vrouwen in lompen die de stad meteen na de oorlog steen voor steen hielpen herstellen. En natuurlijk de stereotype moeder van gezonde blonde kinderen, de toekomst van het Reich. Maar er waren ook andere vrouwen. Wat zij deden en dachten, is veel minder bekend. Geschiedenis Magazine licht een tipje van de sluier op.

De wereld volgens Blaeu


Djoeke van Netten

De Amsterdamse kaartenmaker Joan Blaeu heeft het wereldbeeld van tijdgenoten en dat van ons beïnvloed. Hij zette op de kaart wat níét daadwerkelijk te zien was: behalve de alomtegenwoordige Nederlandse schepen ook landen ver weg die maar vast werden toegewezen aan een Europese natie.

De megalomane bouwplannen voor Rome van Mussolini 

Arthur Weststeijn
Populisten verwijzen graag naar het roemruchte nationale verleden. En plakken daar oneliner aan vast als: ‘Make America Great again’. Zo was de Italiaanse dictator Mussolini vastbesloten om de stad Rome weer groot maken. Letterlijk en figuurlijk. De EUR, zijn nieuwbouwwijk in klassieke stijl , moest het toonbeeld worden van de triomf van het fascisme.

Antisemitisme

Joel Cahen
Joodse scholen en synagogen worden beveiligd, het getuigt van moed als je in Amsterdam een keppeltje draagt. Maar is de aloude Jodenhaat ooit weggeweest?

Geschiedenis Magazine editie 3 2017

Nu verkrijgbaar in boekhandel en kiosk! Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen?

Profiteer van de speciale aanbieding:
1 jaar Geschiedenis Magazine van € 63,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

 

Cover GM 3

Maarten van Rossem over Kennedy: was JFK inderdaad één van de beste Amerikaanse presidenten?

Door Maarten van Rossem
Op 29 mei zou John F. Kennedy 100 jaar zijn geworden. Hij was en is voor velen een held. Maar was JFK ook een goede president? Die vraag kan door niemand beter worden beantwoord dan door Maarten van Rossem , die al een leven lang wordt gefascineerd door de Amerikaanse politiek en geschiedenis.

De zwarte farao’s brachten Egypte weer tot bloei


Door Joost Vermeulen
Rond 770 voor Christus namen de Nubiërs de macht over in het Egyptische Rijk. Deze zwarte farao’s luidden een hernieuwde bloeiperiode in die zich kan meten met de hoogtijdagen van de farao’s die we uit de geschiedenisboekjes kennen.

Soestdijk vóór 1674: republikeins broeinest


Door Thera Coppens
Voor Soestdijk in 1674 over ging in handen van de Oranjes, was het landhuis een broeinest van republikeinse sympathieën. Thera Coppens brengt deze vergeten geschiedenis voor het voetlicht.

Politiek in Frankrijk: nog steeds een hofcultuur


Door Niek Pas
Na de Franse Revolutie van 1789 was het afgelopen met het absolute koningschap in Frankrijk, maar dat betekent niet dat de hofcultuur is verdwenen. Integendeel, de Franse politiek is – veel meer dan die in de omliggende monarchieën – doordrenkt van archaïsche rituelen. Hoe ver dat gaat, leest u in dit onthullende én onthutsende artikel.

Het raadsel van Stonehenge


Door Herman Clerinx
Stonehenge blijft fascineren, en het archeologisch onderzoek naar dit monument in Zuid-Engeland gaat onverminderd door. Wij gaan in op de interessantste kwestie van dit moment.

1e missie Rode Kruis: de Frans-Duitse Oorlog, 1870


Door Ad van Liempt
Anderhalve eeuw geleden, op 19 juli 1867, tekende koning Willem III het Koninklijk Besluit dat zou leiden tot de oprichting van het Nederlandse Rode Kruis. Drie jaar later brak, tot ieders consternatie, de Frans-Duitse oorlog uit. Kon de jonge vereniging dat wel aan? Ad van Liempt over hoe de jonge vereniging deze vuurproef doorstond.

‘Het Chicago van Zuid-Afrika’. Sophiatown, Johannesburg


Door Paul Knevel
Binnenkort op tv, in de serie over Zuid-Afrika: beelden van een wijk in Johannesburg die niet meer bestaat. Dit was in 1955 de eerste zwarte wijk die gesloopt werd vanwege de Apartheid. Geschiedenis Magazine laat de wijk nog een keer tot leven komen.


Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? 
1 jaar Geschiedenis Magazine van € 63,50 voor slechts € 37,50 + cadeaus!
Proefabonnement (2 nummers) voor slechts € 9,50


SPECIAL Tweede Wereldoorlog

 

Jaren ’30: straatgevechten tussen links & rechts


Door Lynn Baas
Met geweld de straat veroveren hoorde bij de fascistische en nationaal-socialistische ideologie. Ook in Nederland. Hoewel de NSB verkondigde dat ze via verkiezingen aan de macht wilde komen (om vervolgens de democratie af te schaffen), raakten haar militarische Weerbaarheidafdelingen (WA) regelmatig slaags met antifascisten.

Westerbork: schandvlek van ‘onze’ marechaussee


Door Frank van Riet
In de eerste jaren van de oorlog bleef Westerbork wat het ook voor de oorlog al was geweest, een opvangkamp voor Joodse vluchtelingen. Maar op 1 juli 1942 nam de bezetter Westerbork over en maakte het tot een Durchgangslager. In augustus waren al vijftien treinen met Joden naar Auschwitz vertrokken. En wie bewaakte het kamp? De bewoners, samen met ‘onze Marechaussee’.

Voedseldroppings: waarom pas ná de Hongerwinter?

Door Ingrid de Zwarte
De voedseldroppings eind april en begin mei 1945 behoren tot de krachtigste symbolen van de Bevrijding. Maar waarom kwamen ze niet eerder? De Nederlandse regering in Londen wist immers dat de bevolking tijdens de koude Hongerwinter gebrek leed.

Was de Waffen-SS wel een elite-eenheid?

Door Rob Hartmans
De Waffen-SS, ooit opgericht als Hitlers lijfwacht, groeide al snel uit tot een elite-eenheid met een reputatie van wreedheid én militaire effectiviteit. Maar klopt die reputatie wel met de werkelijkheid? Bleef de Waffen-SS een elite-eenheid waartoe alleen de besten van de besten werden toegelaten?

WO II als moreel kompas. Hoe lang nog?

Door Bas Kromhout
De jonge historicus Ewoud Kieft gaat de confrontatie aan met Mein Kampf. Hij kijkt door een wetenschappelijke bril naar dit meest beruchte boek aller tijden, maar vertelt ook wat Hitlers woorden bij hem persoonlijk oproepen. Het lezen van Mein Kampf is voor Kieft een methode van zelfonderzoek. Eén die hij iedereen aanbeveelt. Geschiedenis Magazine sprak met hem.

Geschiedenis Magazine nummer 8 - 2016

Geschiedenis Magazine voortaan thuis ontvangen?

Profiteer van de speciale aanbieding:
1 jaar Geschiedenis Magazine van € 63,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

GM 8 2016 voorlopig

 

Prins Maurits: militair genie

Auteur: Mike Harmsen
Op de cover van het decembernummer van Geschiedenis Magazine prijkt prins Maurits. Anders dan zijn vader Willem van Oranje, die uitblonk als charmante diplomaat, was Maurits een ijzervreter. Tijdens veldtochten was hij soldaat onder de soldaten, maar Maurits was ook een geniaal vernieuwer. Zijn militaire innovaties veranderden de oorlogvoering voorgoed, sommige ervan werden tot in de 19e eeuw op grote schaal toegepast.

 

Terreurgolf: anarchisten slaan toe rond 1900

Auteur: Ivo van de Wijdeven
Rond 1900 werd de westerse samenleving getroffen door een golf van terreuraanslagen. Niet alleen prominenten zoals keizerin Sissi en de Amerikaanse president McKinley vonden de dood, voor het eerst waren ook burgers het slachtoffers, onder meer bij een bomaanslag op een Parijs’ café. Hoe gingen de westerse overheden om met deze terreurdreiging?

 

Machtige vrouwen in het Oude Egypte

Auteur: Joost Vermeulen
‘Meesteresse van het huis’, zo wordt in de Oudegyptische literatuur de vrouw vaak genoemd. Haar plaats in de samenleving lijkt duidelijk: de vrouw bestierde het huishouden, buitenshuis was de man baas. Toch speelden in het oude Egypte vrouwen een verrassend grote rol in het openbare leven.

 

Begin van de NSB

Auteurs: Robin de Slaa en Edwin Klijn
De partij die Anton Mussert 85 jaar geleden uit de grond stampte, was niet meteen een succes. Pas toen landelijke kranten aandacht aan de NSB besteedden, en andere fascistische partijtjes er een potje van maakten, stroomden de leden toe.

 

Doodsvijanden: Lodewijk XIV vs. Willem III

Auteur: Luc Panhuysen
Zonnekoning Lodewijk XIV meende dat de Franse veiligheid het best was gediend met pontificale agressie. Het was een misvatting. Hij stuitte op een briljante tegenstander, de Nederlandse prins Willem III van Oranje, die hem meesleurde in een maalstroom van geweld waardoor de Franse veiligheid steeds meer in het gedrang kwam. Alsof je de krant van vandaag openslaat.

1875: Hollandse dame vecht tegen de Turken

Auteurs: Wim van den Bosch en René Grémaux
Vrouwen vechten tegenwoordig mee in het leger, maar in de 19e eeuw was een vrouw aan het front hoogst uitzonderlijk, zeker in de voorste gelederen. De Nederlandse Jenny Merkus was zo'n uitzondering: ze streed in de Balkan tegen de Turken. De buitenlandse pers was lyrisch over haar moed maar Nederlandse kranten waren terughoudender.

 

Wel of geen held? Waarom Van Speijk ‘dan liever de lucht in’ ging

Auteur: Ronald Prud'homme van Reine
Jan van Speijk liet in 1831, tijdens de Belgische Opstand, bij Antwerpen een schip ontploffen. Volgens de overlevering deed hij dat om de eer van de Nederlandse vlag te redden. Hij werd dan ook vereerd als held. Maar was hij dat wel? Waarom nam Van Speijk26 bemanningsleden mee in een zelfgekozen dood?

 

Geschiedenis Magazine voortaan thuis ontvangen?

Profiteer van de speciale aanbieding:
1 jaar Geschiedenis Magazine van € 63,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

Geschiedenis Magazine 6 - 2016

Geen nummer meer missen? Profiteer dan nu van de aanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine voor slechts € 37,50 (i.p.v. € 63,50) én cadeaus t.w.v. € 75,80

Cover nr. 6

 

De onbereikbare Amerikaanse Droom

Auteur: Laura Visser-Maessen
Veel zwarte Amerikanen hoopten dat Barack Obama ‘hun’ leider werd. Maar hij heeft zich nooit zo geprofileerd. De euforie van zijn verkiezing is vervangen door onbehagen over de uitzichtloze problematiek van ‘zwart Amerika.’ Zou krachtiger leiderschap iets hebben uitgehaald? Hoe pakten voorgangers van Obama het aan?

 

Foto's als aanklacht

Auteur: Anneke van Veen
De bekende amateurfotograaf Jacob Olie liet in zijn foto's gewone mensen zien, het dagelijks leven rond 1900. Daarom wordt Olie wel eens een sociale fotograaf genoemd. Er zijn echter fotografen die dat predikaat meer verdienen. Hun beelden schokken nog steeds.

 

Einsteins grootste blunder

Auteur: Dirk van Delft
Albert Einstein publiceerde een eeuw geleden zijn Algemene Relativiteitstheorie. Tijdens de aanloop leunde hij zwaar op collega’s van de Leidse universiteit. Ook hielpen ze hem de consequenties ervan beter te doorgronden. Deze keer in de ‘Hollandse Cirkel’ rond Einstein: astronoom Willem de Sitter.

De ontembare Anna Paulowna (1795-1865)

Auteur: Henk Slechte
Pleinen en straten zijn naar haar genoemd, maar was ze echt geliefd, Anna Paulowna? Ze was het jongste zusje van de regerende tsaar Alexander I. In 1816 trouwde ze met de Nederlandse kroonprins Willem. Het was een verstandshuwelijk dat niettemin goed uitpakte. Aan het hof gedroeg ze zich hooghartig én liefdadig, zoals het een Romanov betaamde. Ze maakte zich de omgangsvormen van haar nieuwe vaderland nooit helemaal eigen.

 

Tegen de tijdgeest 

Auteur: Bas Kromhout
Nederland op de barricade tegen de Apartheid dat beeld hebben we op ons netvlies, met demonstraties en manifestaties van bijvoorbeeld de Boycot Outspan Aktie. Maar er waren hier ook mensen die de Apartheid juist verdedigden. Vooral begin jaren zestig ontving de Zuid-Afrikaanse premier Hendrik Verwoerd stapels fanmail uit Nederland. Hij reageerde er enthousiast op. Uit recent archiefonderzoek blijkt dat hij de bewonderaars in Nederland als waardevolle bondgenoten in de slag om de publieke opinie beschouwde.

 

De grote brand van Londen

Auteur: Marianne Mooijweer
Hoeveel mensen er precies zijn omgekomen bij de immense vuurstorm die in september 1666 het hart van London verwoestte, is niet bekend. Officiële lijsten komen niet verder dan tien. Ongeloofwaardig, want dit stuk van de stad huisvestte ongeveer 80 000 mensen, een zesde van het totale aantal inwoners van London. Aan een stukje gesmolten aardewerk, kort geleden opgedoken, is te zien dat er temperaturen van 1700 graden Celsius geheerst hebben. Alle kans dus dat er meer doden waren maar dat de lichamen verkoold zijn. Ook zijn er na de brand slachtoffers gevallen door kou en ontbering.

 

Geschiedenis als omweg voor kritiek

Auteur: Tom Verschaffel
De Hongaarse cineast Miklós Jancsó (1921-2014) was één van de meest toonaangevende filmmakers van zijn land. Hij debuteerde en realiseerde het grootste deel van zijn films onder het communistisch bewind. Cultuurmakers en dus ook cineasten kenden in Hongarije, in vergelijking met de meeste andere Oostbloklanden, een relatief grote vrijheid, al was die uiteraard niet onbeperkt. Rechtstreekse kritiek op het regime of op een gebeurtenis als de onderdrukking van de opstand van 1956 was verboden, maar wie zich daar niet aan bezondigde, kon min of meer ongestoord werken.
Zoals gebruikelijk in dergelijke omstandigheden, zochten kunstenaars manieren om zich toch uit te spreken. Een beproefde methode was de omweg van de geschiedenis. Ze kozen onderwerpen en settings die in het verleden lagen en ogenschijnlijk niet veel met actuele toestanden te maken hadden, maar door de toeschouwers toch als een commentaar daarop konden worden begrepen.

 

Politiek zonder grote woorden

Auteur: Henk te Velde
Het is binnenkort weer Prinsjesdag. De besprekingen in de Tweede Kamer krijgen daarna altijd veel aandacht op tv. Nederlandse politici zijn echter zelden meeslepende redenaars. Dit is altijd zo geweest. In de Tweede Kamer hebben de heren twee eeuwen lang rustig met elkaar overlegd en compromissen gesloten. Voor meeslepende retoriek gingen de Nederlanders naar de kerk, niet naar de Kamer.

 

De sagen vertellen de waarheid

Auteur: Herman Clerinx
De geschiedschrijving van Amerika en de Vikingen kan op de schop. Het is al lang bekend dat op Newfoundland een Vikingnederzetting is geweest, en dat dus niet Columbus maar Noormannen als eerste Europeanen het Amerikaanse continent hebben ontdekt. Ook de sagen beschreven het al, maar het werd pas dit jaar aangetoond dat het niet bij een eenmalig bezoek bleef.

 

Migranten als prestigeobject

Auteur: Sven Meeder
In de geschiedschrijving van de Karolingische cultuur krijgen Ieren altijd een grote rol toebedeeld. Zo tussen 600 en 800 zouden geëmigreerde Ierse geleerden onevenredig veel hebben bijgedragen aan het geestelijk leven op het vasteland. Wie de bronnen erop naslaat, ziet inderdaad veel Ierse namen. Maar wat betekent dat precies?

 

De voodoo-revolutie

Auteur: Leendert van der Valk
Slaven in de Franse kolonie Saint-Domingue kwamen in 1791 in opstand tegen hun onderdrukkers. Na twaalf jaar bloedige strijd stichtten hun leiders de republiek Haïti. De opstandelingen werden geïnspireerd door de Franse Revolutie én Afrikaans-Caraïbische voodoo-rituelen. Symbolisch is wat een opstandeling bij zich droeg toen hij omkwam in de strijd. Hij had Franse pamfletten over de rechten van de mens op zak, en een groot pakket spullen om vuur te maken; op zijn borst droeg hij een fetisj van kruiden, stukjes bot en haar. De revolutie begon met voodoo, vuur en Verlichting.


Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen?  Profiteer van de speciale aanbieding:


1 jaar Geschiedenis Magazine voor slechts € 37,50 + cadeaus!

Proefabonnement (2 nummers) voor slechts € 9,50

Geschiedenis Magazine 5 -2016

Er ligt weer een prachtig nummer in de winkel. Lees er hier meer over!
1 jaar Geschiedenis Magazine voor slechts € 37,50 (i.p.v. € 59,95) én cadeaus t.w.v. € 75,80

 

GM-05 2016 voorlopig

Special beeldenstormen 

Auteur: Erica Kuijpers
Deze zomer is het 450 jaar geleden begon de Nederlandse Beeldenstorm op 10 augustus 1566 in het West-Vlaamse Steenvoorde. De beweging verspreidde zich snel naar het oosten en noorden. Katholieke kerken en kloosters werden gezuiverd van heiligenbeelden en crucifixen, alles wat geassocieerd werd met de mis: ook hosties, altaren en priesterlijke gewaden moesten er op veel plaatsen aan geloven. Het vernielen van heilige beelden, plaatsen of objecten was in 1566 niet nieuw en evenmin uniek- West-Europees.

 

Symboolpolitiek in India

Auteur: Gijs Kruijtzer
Als IS beelden uit oude culturen vernielt, denkt iedereen te weten: deze moslims voeren op extra fanatieke wijze hun religieuze plicht uit. Het idee is dat de islam beelden van levende wezens verbiedt en dat moslims dat gebod altijd gehoorzaamd hebben. Hoe ging het dan toe in India? Hier kwamen vanaf omstreeks het jaar 1000 veroveraars binnen die de islam aanhingen. Hoe gingen zij om met de beelden van hindoes en boeddhisten?

 

Lak aan afgodsbeelden, heilige eiken en runderen

Auteur: Rob Meens
In 772 trok Karel de Grote het gebied van de Saksen binnen. Hij verwoestte een heiligdom dat de Irminsul heette en roofde het goud en zilver dat de Saksen er geofferd hadden. Karel handelde mogelijk uit religieuze motieven maar bracht de Saksen op deze manier ook een forse symbolische klap toe, die zeker politiek effect had. Zo bekeken verschilde het optreden van deze grote christelijke vorst niet van dat van IS in Palmyra. Karel bedacht dit niet zelf: hij imiteerde de tactiek van missionarissen als Willibrord en Bonifatius, die op hun beurt weer geïnspreerd waren door paus Gregorius de Grote.

 

Dat beeld bewoog écht! – Byzantijns geloof in bovennatuurlijke krachten

Auteur: Raf Praet
Onder de Byzantijnse keizers Leo III en Leo V mocht niemand meer beelden maken of vereren. De precieze oorzaak van de twee golven van iconoclasme in de 8ste en 9de eeuw is ondanks veel onderzoek nog steeds niet duidelijk. Beide begonnen na een ongeluksmoment voor de Byzantijnen: een vulkaanuitbarsting in Constantinopel en de kroning van Karel de Grote in 800. De bronnen over deze turbulente tijd zijn vooral afkomstig van de overwinnaars. Wie goed leest, merkt echter dat beide partijen zeer sterk geloofden in de bovennatuurlijke krachten van afbeeldingen. Dat kon Gods kracht zijn, maar ook een demonische. Dit aspect is altijd onderbelicht geweest.

De macht van paus Innocentius III

Auteur: Peter Raedts
Kruistochten tegen moslims en ketters staan op zijn naam, hij bemoeide zich vergaand met het beleid van koningen en was een onvermoeibaar kerkhervormer. Paus Innocentius beschouwde zichzelf als hoogste leider in de wereld. Hoe realistisch was dat?

 

Vechten in Spanje, ‘omdat het moest’

Auteur: Yvonne Scholten
De Spaanse burgeroorlog is ons velen bekend. Minder bekend is dat Nederlandse linkse jongeren op eigen houtje naar Spanje vertrokken om te vechten tegen de fascisten. Welke jongeren kwamen tot deze drastische keus, wat waren hun beweegredenen? Honderden vonden de dood in Spanje of kwamen verminkt terug. Werden de overlevenden met open armen ontvangen in Nederland?

Het elitaire begin van het buurthuis

Auteur: Christianne Smit
In Nederland is het heel gewoon: een buurtcentrum waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten of een cursus kunnen volgen. Het lijkt een echt Nederlands, laagdrempelig fenomeen, maar het gaat terug op een Engels initiatief van rijke, bezorgde burgers. Zij wilden er ook zélf wonen en lesgeven.

 

Rivalen in thee en textiel

Auteur: Chris Niertrasz
We associëren de Verenigde Oost-Indische Compagnie met specerijen als nootmuskaat en peper. Inderdaad begon de handel op Azië daarmee, maar in de 18de eeuw concentreerde de Compagnie zich op thee en textiel. Ze koos voor import van goedkope soorten om zo een grotere markt te kunnen bedienen. Haar grote concurrent, de Engelse East India Company, deed lange tijd juist het tegenovergestelde. Maar waarom? Het antwoord schuilt in de bedrijfsarchieven. Nieuw onderzoek heeft voor het eerst de Nederlandse en Britse import van thee en textiel in de 18de eeuw in kaart gebracht. Overheidsregels bleken een sleutelrol te spelen in het ondernemingsbeleid.

 

Vadertje Lenin gaat omver

Auteur: Francis Boer
Ook in het recente verleden was er in Europa een beeldenstorm. In Moskou en andere steden in de voormalige Sovjet-Unie gingen na 1991 tal van beelden van communistische aartsvaders tegen de vlakte. Lange tijd stonden ze voor patriottisme en de nieuwe heilstaat, maar het waren inmiddels vooral zinnebeelden van onderdrukking geworden.

 

Koning na de revolutie – Lodewijk XVIII (1814-1824)

Auteur: Jos Gabriels
Lodewijk maakte de Franse Revolutie van 1789 van dichtbij mee. Het hoofd van zijn oudste broer de koning viel onder de guillotine. Zelf was hij 23 jaar balling. In 1814 kwam hij terug naar Parijs als de nieuwe koning. De vraag was wat voor vorst hij zou worden. Moest hij beantwoorden aan het ideaal van zijn reactionaire aanhangers die een volledige herstel wilden van het absolute koningschap, waarbij het parlement weinig te zeggen had? Of juist streven naar een modernere, constitutionele monarchie?

 

De Europese lente van 1848: democratische revoluties in Parijs en Berlijn

Auteur: Geerten Waling
1848 is bekend als het revolutiejaar in Europa, in tientallen steden en gebieden braken in de eerste maanden van 1848 opstanden uit. De meest verbluffende kant van 1848 was echter de razendsnelle ontwikkeling van een democratische politieke cultuur. In Berlijn en Parijs, twee van de belangrijkste revolutionairen steden, was deze ontwikkeling het sterkst. De gebeurtenissen daar in het jaar 1848 geven inzicht in het ontstaan van onze moderne democratieën, maar ook over de totstandkoming en werking van politieke partijen.

 


Geschiedenis Magazine voortaan thuis ontvangen? Profiteer dan nu van de aanbieding:

1 jaar Geschiedenis Magazine (8 nummers) voor slechts € 37,50 (i.p.v. € 59,95)én cadeaus t.w.v. € 75,80


 

Geschiedenis Magazine 4 - 2016

Nu in boekhandel en kiosk, het zomernummer van Geschiedenis Magazine. Geschiedenis Magazine voortaan thuis ontvangen? Profiteer van de speciale aanbieding:


1 jaar Geschiedenis Magazine voor slechts € 37,50 (i.p.v. € 59,95) én cadeaus t.w.v. € 75,80


GM 4 2016

 

De onvervulde droom van Catharina de Grote

Emmanuel Waegemans
Tsarina Catharina II ging de geschiedenis in als mannenverslindster en formidabele veroveraar die Rusland weer op de kaart zette. Maar voor alles was zij een hervormer die zich liet inspireren door de grote geesten van haar tijd. Haar plannen voor een betere, rechtvaardiger samenleving gingen zo ver dat ze op veel verzet stuitten, uit onverwachte hoek, namelijk de mensen die ze een beter leven wilde bezorgen.

Hoe wreed waren de kruisvaarders echt?

Piet Leupen
Jeruzalem, 1099. De kruisridders waden door het bloed, de verdedigers van de stad zijn massaal afgeslacht. Zo vertellen de kroniekschrijvers het tenminste. In het Midden-Oosten is de inname van Jeruzalem nog steeds hét voorbeeld van de gruweldaden van de kruisvaarders. Maar waren de kruisvaarders echt zo wreed? Het lijkt erop dat de kroniekschrijvers de gruweldaden sterk hebben overdreven. Maar waarom deden ze dat?

Jacobus I van Engeland: openlijk homoseksueel

Marianne Mooijweer
Jacobus Stuart, zoon van Mary Queen of Scots, werd in 1567 koning van Schotland. Hij was toen één jaar oud. Zesendertig jaar later, in 1603, volgde Jacobus Elizabeth I op als koning van Engeland. Dat hij openlijk homoseksueel was, was geen belemmering. Men grapte onder elkaar over 'Queen James' en wie iets van de koning wilde probeerde dat nogal eens door een frisse knappe jongens als boodschapper te sturen.

Amateur-historicus Poetin: klopt zijn Oekraïne-claim?

Hans Thuis
Rond 1110 tekenden Kievse monniken in de Nestorkroniek de geschiedenis op van hun grootvorstendom, het land Roes. Volgens enkele Russische historici, onder wie de amateur-historicus Vladimir Poetin, wordt hier de geboorte van de Russische staat beschreven en is Oekraïne dus onlosmakelijk onderdeel van Rusland. Maar klopt die claim wel? Wij zochten het uit.

Hooikoorts: onbekend voor 1900

Merel Klein
Zodra het weer beter wordt en de pollen in de lucht komen, begint het: hooikoorts. Maar vóór 1800 klaagde niemand daarover. Hoe zit dat?

Wie schrijft het best over het Oude Rome?

Bert Overbeek
Tom Holland en Mary Beard schreven kort na elkaar een boek over het Oude Rome. Welk boek is hert beste?

De Acte van Verlatinge (26 juli 1581) verdient een nationale feestdag

Anton van Hooff
Op 26 juli, vindt Anton van Hooff, moet Nederland voortaan feestelijk vieren dat de Staten-Generaal op die dag in 1581 een ongehoorde stap zetten: ze zwoeren hun koning Filips II af. Hierna ging het land verder als onafhankelijke republiek. Waarom staan we daar zo weinig bij stil?

1916: Nederlandse journalist sneuvelt bij Verdun

Nico van der Woude
De slag bij Verdun eiste 700.000 doden en meer dan een miljoen gewonden. De gemiddelde levensverwachting in de loopgraven beliep veertien dagen. Nederland was neutraal, maar naar schatting vijfhonderd Nederlanders vochten onder Franse vlag. Onder hen de destijds beroemde journalist Jules Hedeman.

Waarom de Pasjeswet mislukte

Bas Kromhout
Zijn grote migratiestromen te beheersen? Het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime probeerde de trek van zwarten naar de steden in te dammen met een draconisch pasjessysteem. Het had nauwelijks effect.

Alexander von Humboldt (1769-1859): ontdekkingsreiziger én wetenschapper

Dirk van Delft
Vanaf zijn vroegste jeugd was Alexander von Humboldt gefascineerd door de natuur en hoe je die kon ordenen. Hij werd een beroemd ontdekkingsreiziger en beschreef als eerste de aarde als één organisch geheel. Niet voor niets heet zulk soort onderzoek nog steeds ‘Humboldtiaanse wetenschap’. Hij was er een meester in.

Dit nummer niet missen maar nog geen abonnee? Profiteer van de speciale aanbieding

Geschiedenis Magazine voortaan thuis ontvangen? Word abonnee! 

Geschiedenis Magazine 3 - 2016

BewerkGeschiedenis Magazine voortaan thuis ontvangen? Profiteer van de speciale aanbieding:

1 jaar Geschiedenis Magazine voor slechts € 37,50 (i.p.v. € 59,95) én cadeaus t.w.v. € 75,80

In dit nummer:

GM 3 - 2016Nero: psychopaat of dwarse puber?


Door: Anton van Hooff

Als ‘wreed Romeins keizer’ (vier letters) is Nero een weggevertje in kruiswoordraadsels. Zijn reputatie is van oudsher beroerd. Meteen al door de antieke geschiedschrijvers werd hij vervloekt. Maar hij was hoogst populair bij het volk, na zijn dood stonden maar liefst drie valse Nero’s op. Hoe kon het zo uit de hand lopen?

 

SPECIAL WO II: Gestapo spioneerde al in jaren '30 in Nederland              
Door: Jan Brauer

Vanaf 1930 manifesteerde het opkomende Duitse nationaalsocialisme zich steeds nadrukkelijker in de Nederlands-Duitse grensstreek. Hier merkte men veel eerder dan in het binnenland dat er in het buurland wat veranderd was. De grensbewoners zagen nazi-propaganda, een groeiende stroom vluchtelingen en tal van incidenten aan de slagboom. Zelfs de Gestapo speurde over de grens naar spionnen.

 

SPECIAL WO II: De man die de Blitzkrieg uitvond

Door: Mike Harmsen

Op 20 mei 1940 heerste chaos en paniek bij de Geallieerden. Duitse tanks kwamen eindelijk tot stilstand aan de Franse kust. De ‘Panzer’ waren door de onbegaanbaar geachte Belgische Ardennen getrokken en hadden de Frans-Britse linies doorkliefd. In tien dagen tijd was Frankrijk verslagen. De man achter dit enorme en voor de buitenwacht onverwachte succes was de eigengereide Panzer-generaal Heinz Guderian. Zonder zijn tankdoctrine was de Tweede Wereldoorlog heel anders verlopen.

 


Dit nummer ligt sinds 15 april in de winkel. Geschiedenis Magazine voortaan thuis ontvangen? Profiteer dan nu van de aanbieding:
 
1 jaar Geschiedenis Magazine (8 nummers) voor slechts € 37,50 (i.p.v. € 59,95)én cadeaus t.w.v. € 75,80


 

 

SPECIAL WO II: Wat zocht Mussert op de Veluwe?

Door: René van Heijningen

Bij de ‘muur van Mussert’ in Lunteren wilde de Nationaal Socialistische Beweging het Nederlandse volk verenigen. De nsb stelde alles in het werk om een gewijde sfeer te scheppen rond een cultus van het vaderland. Maar het sloeg niet aan.

 

SPECIAL WO II: Waarom de Wehrmacht Hitler trouw bleef

Door: Maia Bijl

Er komt steeds meer aandacht voor de individuele Duitse soldaat. Wat dachten, voelden en wilden Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wat was hun motivatie om te vechten, vaak tot het bittere eind? Drie studies geven een antwoord.

Graf van koning Arthur blijft spoorloos 

Door: Herman Clerinx

De abdij van Glastonbury staat bekend als de plek waar koning Arthur zou begraven liggen. Hoewel Arthur in de mythologie thuishoort, blijft hij het voorwerp van wetenschappelijk onderzoek. Een recente studie zet de opgravingen in de abdij op een rijtje. Duidelijk blijkt hoe Glastonbury door politiek vernuft en commerciële handigheid tot een eersterangs bedevaartsoord uitgroeide.

 

De VOC maakte Taiwan ‘Chinees’

Door: Tonio Andrade en Tristan Mostert

China beschouwt Taiwan als afvallige Chinese provincie. Maar de partij van de nieuwe president die in mei geïnaugureerd wordt, Tsai Ing-wen, wil dat het eiland onafhankelijk blijft en zoekt daarvoor internationale erkenning. Begin 17de eeuw beschouwde China dit eiland echter nog helemaal niet als Chinees grondgebied. Het was de Nederlandse voc die ervoor zorgde dat Chinezen zich permanent op Taiwan gingen vestigen.

 

 

Copernicus leende van de Arabische wetenschap 

Door: Rienk Vermij

Copernicus is zo’n iconische geleerde dat zijn naam een sterk merk is geworden. Geen wonder dat hij nogal eens opduikt in de recente wetenschapsgeschiedenis. Niet vanwege zijn eigen ideeën, maar om die van anderen meer gewicht te geven.

 

 

Voor de Ierse onafhankelijkheid 

Door: Joost Augusteijn

Ierland herdenkt dit jaar voor de honderdste keer de Paasopstand van 24 April 1916. Nationalisten namen toen midden in de Eerste Wereldoorlog de wapens op tegen het Britse gezag. Hun opstand mislukte, maar legde toch de basis voor Ierlands onafhankelijkheid. Dit jaar moet de herdenking een feest worden voor alle Ieren, maar in het door conflicten verscheurde land was gezamenlijk herdenken lange tijd problematisch. Wat speelde er? Vijf vragen over de Ierse Paasopstand.

 

 


Dit nummer ligt sinds 15 april in de winkel. Geschiedenis Magazine voortaan thuis ontvangen? Profiteer dan nu van de aanbieding:
 
1 jaar Geschiedenis Magazine (8 nummers) voor slechts € 37,50 (i.p.v. € 59,95)én cadeaus t.w.v. € 75,80

*  Uw e-mailadres

*
  Voer de code in: