Geschiedenis Magazine - editie 2 2019

Geen nummer meer missen en voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? Profiteer van onze introductieaanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 67,50 voor slechts € 39,50 én cadeaus!

 

cover 2 2019

 

Zo werd Willem III de allerrijkste van de Republiek

Kees Leonard Rutgers Zandvliet
Prins Willem III was als jongen allesbehalve rijk. In het Stadhouderloos Tijdperk stond hij onder curatele en kreeg hij een karige toelage van de regenten. Het tij keerde echter in het chaotische Rampjaar 1672. Toen de Republiek werd aangevallen was de Oranjeprins onmisbaar als samenbindende figuur. Hij werd benoemd tot stadhouder en kapitein-generaal. Later werd hij ook koning van Engeland. De inkomsten uit ambten en buitgelden stroomden binnen. Burgers en regenten in de Republiek waren welvarend, maar Kees Zandvliet heeft het uitgezocht: rijker dan Willem was niemand in de 17de en 18de eeuw.

De bed-in van John Lennon en Yoko Ono, 1969

Merel Klein
Weet u het nog, John Lennon van de Beatles en zijn vrouw Yoko Ono in lieve witte pyjama’s met bloemen- en fruitmanden in bed? Posters op de ramen en muren, met slogans als Bed Peace en Hair Peace (ook Lennon had lang haar en liet zijn baard staan). Vijftig jaar geleden hielden ze zo vorstelijk audiëntie in het Hilton Hotel in Amsterdam. Doel: de weredlvrede bevorderen. Met hun bed-in wilden ze de democratische protestmethode van die jaren, de teach-in en sit-in, tot een hoogtepunt voeren. Hoewel... hoe nieuw was de bed-in eigenlijk?

De tragische tsaar Alexander II

Hans van Koningsbrugge
Een enorme knal doorbrak in 1880 de winterse stilte van St Petersburg. De Gele Eetzaal van het Winterpaleis was het doelwit van een terroristische aanslag. De schade was immens: muren waren gescheurd, kroonluchters naar beneden gestort en de gasverlichting was uitgevallen. Twaalf soldaten van het bewakingsdetachement lagen dood onder het puin, maar tsaar Alexander II was ongedeerd. Dit was al de vijfde aanslag op zijn leven en zonder twijfel de brutaalste. Dat terroristen in staat bleken om het epicentrum van de Russische monarchie aan te vallen, demonstreerde niet alleen hoe laks de bewaking was. Het maakte ook duidelijk hoe zeer men in sommige kringen van deze monarchie af wilde. Maar waarom? Alexander was juist bezig met hervormingen.

BREXIT- Engeland kwam na iedere breuk met Europa terug

Ivo van de Wijdeven
De Brexit staat gepland op 29 maart, maar wordt het uitgesteld? Of houdt het Verenigd Koninkrijk een nieuw referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie? Op het moment dat politiek analist en historicus Ivo van de Wijdeven zijn artikel schreef, was dit nog onzeker. Wel zeker is dat een meerderheid in 2016 voor het verlaten van de Unie stemde. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Britten afscheid nemen van het Europese vasteland. Denk aan hun weigering in 1957 mee te doen met de Europese Economische Gemeenschap (EEG), maar er zijn meer voorbeelden. Ze keerden in het verleden echter telkens weer terug. Wat dreef hen? Geschiedenis Magazine loodst u in vogelvlucht langs deze eeuwenoude knipperlichtrelatie.

Wie was nu de uitvinder van de boekdrukkunst?

Pieter Huistra
Wie de boekdrukkunst heeft uitgevonden? Dat weten we wel: de Chinezen. En in Europa was het Johannes Gutenberg in Mainz. Maar in de 19de eeuw wilden ze daar in Haarlem niet aan. Er bestond in die nationalistische tijd een enorme behoefte aan bewijzen voor een groots en lang nationaal verleden. Als een land met middeleeuwse documenten meende te kunnen aantonen dat bijvoorbeeld de boekdrukkunst er was uitgevonden, gaf dat enorm prestige, en dat onderstreepten stadsbesturen met mooie standbeelden. Zo kwam er in Mainz een beeld voor Gutenberg. Haarlem zette een nieuw beeld neer voor Laurens Janszoon Coster. En Brugge deed mee met een eigen kandidaat.

Lakei bij Willem V

Esther Schreuder
Geen regent, adellijke familie of Oranje-stadhouder kon zonder bedienden. Vooral een aanstelling aan het hof was gewild: hier kon je meer verdienen en beter carrière maken. Stadhouder Willem V was een tamelijk genereuze werkgever die ook pensioenen betaalde en bedienden uit de brand hielp als de nood aan de man kwam. Esther Schreuder vond bij haar onderzoek naar twee zwarte bedienden aan het hof van Willem V in onder andere de Koninklijke Verzamelingen en het Nationaal Archief allerlei gegevens over de ‘domestiquen’.

De Hongerwinter

Ingrid de Zwarte
Wie overleed in de Hongerwinter moest soms wel drie tot vijf weken wachten op een begrafenis. Samen met de toegenomen sterfte zorgde het grote tekort aan brandstof, materialen en vervoermiddelen begin 1945 voor een grote achterstand in begrafenissen. Heel West-Nederland kampte met dit probleem.

Oudheid: Pompeii

Nieuwe vondsten in Pompeii bevestigen dat mens noch dier op tijd kon wegkomen toen de Vesuvius in het jaar 79 uitbarstte. De opgravingen blijven fascineren. Archeologen ontdekken nog steeds iets nieuws en er komen jaarlijks miljoenen toeristen. Maar hoe lang kan het nog?

Amerika

Frans Verhagen
De Verenigde Staten zijn in de 18de eeuw geboren uit protest tegen de overheid en dat merk je nog steeds. Hoe minder overheidsbemoeiing, des te beter, is het algemene idee. Weinig Amerikanen zullen toegeven hoe dankbaar ze de overheid in feite zijn. Amerika-kenner Frans Verhagen neemt u in sneltreinvaart en op toegankelijke wijze mee langs voorbeelden van doorslaggevend ingrijpen van ‘Washington’.

Iconische beelden van de slavernij

Roelof van Gelder
Iedereen kent de gravures die altijd opduiken als het over de vroegmoderne slavernij gaat: de slavin met de polsen opgehangen aan een boom, de slaaf die aan een door zijn ribben gestoken vleeshaak is opgehangen. De prenten gaan terug op Surinaamse tekeningen van John Gabriel Stedman, een officier in Nederlandse dienst. Ze lijken een vurig protest tegen de slavernij. Was dat inderdaad Stedmans bedoeling?


De eerste politieke campagnes in Nederland

Adriejan van Veen
1848 is het roemruchte Revolutiejaar. In steden als Wenen, Parijs en Berlijn demonstreerden mensen vurig voor democratisering. De overheid sloeg terug. Er vielen doden bij. Nederland gold altijd als het braafste jongetje van de klas: in 1848 wel voor het eerst directe Kamerverkiezingen, maar geruisloos, zonder rumoer of politiek debat. Nieuw onderzoek toont echter aan dat dat niet helemaal klopt. Inderdaad, doden zijn hier niet gevallen, maar debat was er zeker. Het stelsel dat we nu nog hebben, met partijen en kandidaten die campagne voeren, kwam in de grondverf te staan. In steden en dorpen overal in het land experimenteerden burgers met politieke clubs en probeerden ze spelregels vast te stellen. Zo werd er flink ruzie gemaakt over de vraag of een kandidaat wel reclame voor zichzelf mocht maken. Deftige politici voelden zich in elk geval te goed voor.

Poemajacht in Yellowstone National Park

Kirsten Weitering
Is afschieten ideaal als oplossing bij het op peil houden van de dierenpopulatie in de Oostvaardersplassen? Sommige ecologen zien een rol weggelegd voor de wolf. Die vertoont zich immers steeds vaker in Nederland. Het nieuwe inzicht dat een gezond ecosysteem roofdieren aan de top heeft, was ongehoord in de 19de eeuw toen natuurreservaten ontstonden, Yellowstone in 1872 als eerste. Je zou denken dat dieren hier veilig waren, maar er mocht tot in de 20ste eeuw naar hartenlust worden gejaagd op wolven en poema’s in Yellowstone. Ook president Theodore Roosevelt meldde zich aan voor een rondje schieten. Hoe valt dit te rijmen met zijn imago als kampioen-natuurbeschermer?

De Bourgondische tijd

Marjoke de Roos
De 14de en 15de eeuw lenen zich fantastisch voor een rijkgeschakeerde geschiedenis in geuren en kleuren, vol verhalen over oorlogen, ziekten en geweld. In deze heftige tijd verloren de middeleeuwse ridders definitief hun macht en zelfstandigheid. Dit alles heeft de beroemde historicus Johan Huizinga ertoe gebracht het als een periode van neergang te beschrijven: een stormachtig herfsttij waarin de bomen langzaam hun schitterende tooi laten vallen. Tegenwoordig zien we meer de kiemen van vernieuwing in de Bourgondische periode, én de continuïteit met onze eigen tijd.

Waarom een socialist ging collaboreren

Jan Willem Stutje
De prominente Belgische socialist Hendrik de Man was een gevierd man in de jaren 1920 en 1930. Hij schreef over een weerbare koers voor het socialisme en hij ontwierp in 1933, midden de crisisjaren, op basis van onder meer Stalins vijfjarenplannen en Roosevelts New Deal het Plan van de Arbeid. Dit maakte hem tot een soort god van de sociaaldemocraten en eigenlijk van iedereen die in overheidsstimulans voor de economie dé oplossing zag voor de werkloosheid. Hoe kan het dat juist hij in 1940 uit overtuiging koos voor collaboratie met de nazi’s?

Oranje in beeld

Henk Slechte en Ad Roelofs
Er is geen ooggetuigenverslag, wel beeld: Willem van Oranje verkoopt op Slot Dillenburg zijn kostbaarheden voor de strijd tegen Spanje. De kopers: een groepje Joodse handelaren. Kan het kloppen?

Geschiedenis Magazine - 8 2018

Geen nummer meer missen en voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 67,50 voor slechts € 39,50 én cadeaus!

GM cover 8 ok
Hoe Napoleon haute cuisine introduceerde

Jos Gabriëls
Ooit was Parijs berucht om de slechte kwaliteit van de in openbare eetgelegenheden geserveerde maaltijden. Buitenlandse reizigers klaagden steen en been. Het dineren zelf was ook nog eens onaangenaam: op vaste tijden, met allerlei onbekenden aan een tafel. Lees in Geschiedenis Magazine hoe dit alles veranderde door de Franse Revolutie, en krijg antwoord op de vraag: was Napoleon een lekkerbek? Onder hem kwam Frankrijk op als gastronomisch gidsland bij uitstek.

Het riddertoernooi

Miente Pietersma
Een middeleeuws toernooi! Dan zie je twee geharnaste ruiters voor je die in volle vaart op elkaar afstormen. Met een lange lans proberen ze elkaar uit het zadel te stoten. Het zijn ridders die strijden om de eer, of om de bewondering en liefde van een adellijke dame op de tribune. Dit klopt allemaal - voor de late Middeleeuwen. Het begon echter allemaal heel anders. Jongemannen die zich aan de hoogste bieder verhuurden, 'freelancers', konden in de begindagen goud geld verdienen maar liepen ook groot gevaar.

De Hongerwinter...ook in het al bevrijde zuiden

Ingrid de Zwarte
De Hongerwinter...De beelden staan op ons netvlies. De stadsbewoners in het bezette westen van Nederland hadden een schrijnend gebrek aan voedsel, kleding, zeep en brandstof. Minder bekend is dat bijna hetzelfde dreigde in de herfst van 1944 in het bevrijde zuiden. Hoe ontstond deze onderbelichte crisis en waarom konden de geallieerden niet tijdig ingrijpen?

Er was nóg een bankier van het verzet

Hans Schippers
Dit jaar kwam de film Bankier van het verzet uit, en is sinds half september via Netflix te zien. Er duikt zo nu en dan een zekere Van den Berg in op. Zijn rol blijft wat schimmig. In werkelijkheid reisde deze ‘Van den Berg’ met een valse NS-legitimatiepas als controleur 1ste klasse door het land en was hij van cruciale betekenis voor de financiering van het verzet. Geschiedenis Magazine vertelt zijn verhaal.

18e eeuw Handige jongens: Corrupte Zeeuwse WIC-bestuurders verdienden bij als smokkelaars

Ruud Paesie
In 1621 verleenden de Staten-Generaal het octrooi aan de WIC, die zo het monopolie kreeg op de handel en scheepvaart op West-Afrika en Amerika. Op overtreding stond confiscatie en zelfs de doodstraf was mogelijk. Toch ontdoken Nederlandse koopvaarders het monopolie geregeld; ze werden lorrendraaiers genoemd (‘lorre’ is schelm, draaien is vluchten). In december 1718 kwam het tot een explosief treffen tussen WIC en twee smokkelaars.

De ontwrichtende Spaanse griep

Merel Klein
Najaar 1918. De Eerste Wereldoorlog loopt op zijn einde. In heel Europa is het onrustig. De politieke omwentelingen volgen elkaar in oktober en november 1918 snel op. Er vinden massale en bloedige protesten plaats. En ondertussen hebben heel veel mensen griep. Het is een dodelijke variant die wild om zich heen grijpt en hele dorpen ontvolkt. Overheden en doktoren staan machteloos.

Het tragische lot van Anna van Saksen, de tweede vrouw van Willem van Oranje

Bart Lankester
Willem van Oranje, weduwnaar geworden na het overlijden van zijn eerste vrouw, trouwde in 1571 met de 16-jarige Anna van Saksen (1544-1577), telg uit een rijk Duits keurvorstengeslacht. Haar familie vond hem als geboren graaf eigenlijk te min, maar het leek toch handig om via Anna een pion in de Nederlanden te hebben. Het nieuwe huwelijk verliep niet helemaal zoals gehoopt…

1453: Waarom Constantinopel toch in Turkse handen bleef

Joost van den Oever
In 1453 bestormde het leger van Mehmed II de Veroveraar met succes Constantinopel en maakte een eind aan het eeuwenoude Byzantijnse Rijk. Het nieuwe islamitische regime doorkruiste met deze inname het geloof dat Constantinopel niet kon én mocht vallen. De stad zou onafgebroken moeten voortbestaan als hoofdstad van het christendom tot het einde der tijden, wanneer Christus terugkeerde op aarde. Wat te doen? Sommige tijdgenoten hadden een verrassende remedie in gedachten.

1917 Schatzoeken in Atjeh

John Klein Nagelvoort
In januari 1916 meldt de ambitieuze Willem Stammeshaus (35) zich op zijn nieuwe post in Tjalang aan de westkust van Atjeh. Het een ruig en onontgonnen gebied, en voor opstandige Atjehers uit andere streken een ideale plek om zich te verschuilen. Stammeshaus wordt er waarnemend gezaghebber. Hij wil alles over de geschiedenis van ‘zijn’ streek weten en stuit op een spannende oude kwestie. Er is onder meer een kist met geld mee gemoeid. Wat treft hij aan als hij inderdaad gaat graven?

Relieken: ooit het ideale cadeau

Janneke Raaijmakers
Bij de term relieken denken we aan lichaamsresten van een heilige in fraai gedecoreerde houders. Kerken die er een hebben, koesteren het als een kostbare pronkstuk. Vaak zijn ze met goud en edelstenen bewerkt. Maar het verzamelen en koesteren van zulke heilige resten begon helemaal niet zo luxe! In de 4de eeuw stuurden juist christenen die alle aardse weelde vaarwel hadden gezegd, elkaar heilige maar heel eenvoudige cadeaus.

En verder:
Tentoonstelling Egyptische Goden in het Rijksmuseum van Oudheden
Rubriek Overzee - de impact van de stoomvaart
Rubriek Grensgevallen - Duitse antinazistische activist in Oldenzaal, 1934

Geschiedenis Magazine - editie 7 2018

Geen nummer meer missen en voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 67,50 voor slechts € 39,50 én cadeaus!

gm cover 7 ok

 

De Amerikaanse Revolutie (1775-1783) - Nobele vrijheidsstrijd of vuile oorlog?


Eduard van de Bilt
George Washington en andere ‘Founding fathers’ van de Verenigde Staten zijn historische helden voor veel Amerikanen. Hun land werd in 1776 geboren tijdens de onafhankelijkheidsoorlog tegen Engeland. Veel Amerikanen zien het ontstaan van de Verenigde Staten als de enige logische uitkomst van een episch gevecht waarbij de nobele democratische vrijheidsstrijders (de Amerikaanse troepen onder leiding van opperbevelhebber Washington) met unanieme steun van de bevolking de tirannieke Britten verjoegen. Maar hoe zat het echt?


Dagboek Indonesië-veteraan 1948-1950


Bob de Graaff
In de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië (1945-1949) hebben 220.000 militairen aan Nederlandse zijde gevochten. Bob de Graaff kreeg via zijn vrouw de dagboeken in handen van een familielid, Theo van Roy, een jongen uit een groot katholiek gezin in Venlo die na de ambachtsschool elektriën-instrumentmaker geworden. Hij was van 1948 tot 1950 als dienstplichtige in Sumatra en had al die tijd een dagboek bijgehouden. Na de oorlog had hij zoals zoveel veteranen nooit meer met iemand willen praten over zijn tijd in Indië, behalve met zijn vroeger kompanen op de jaarlijkse reünies. Zijn dagboeknotities bleken een goudmijn. Veel dichterbij kun je niet komen. Hij schreef ongecensureerd over de verveling, seksuele verleidingen en het vele geweld.


Zeepfabrikant Dobbelman kon dankzij marshallhulp weer opstarten


Frank Mehring
Zeepfabrikant Dobbelman stond na de Tweede Wereldoorlog te trappelen om te beginnen. De fabriek was niet beschadigd en de vraag naar zeep was enorm. Zeepmaken was toen echter nog een omslachtig proces, het mengen en koken van zout en vet nam wel vijf dagen in beslag. De productie zou veel efficiënter kunnen als Dobbelman een dure nieuwe machine aanschafte die in Amerika was uitgevonden. Dan werden die vijf dagen twee uur! Maar hoe kwamen ze aan geld voor die investering? De installatie kostte 100.000 dollar, in hedendaags geld een miljoen euro. Het was 1947, de Wederopbouw was nog maar net gestart en het geld lag niet voor het oprapen…


De Gladiatoren in het Romeinse rijk: mens vs roofdier


Anna Sparreboom
We kennen allemaal de beelden van de geoliede gladiatoren die elkaar op leven en dood bevochten. We weten ook dat christenen in het Colosseum in Rome voor de wilde dieren werden geworpen. Of dat er in de film Gladiator opeens als gemene truc een leeuw wordt ingezet. Iris Sparreboom onderzocht een wreed en bloedig schouwspel dat minstens zo vaak in grote stadions werd opgevoerd maar dat veel minder bekend is: jachtshows waarbij gladiatoren tegen wilde dieren moesten vechten. Vooral in Romeins Noord-Afrika, waar de leeuwen, panters en beren bij wijze van spreken in de achtertuin rondliepen, waren deze populair.


Gedetailleerde ooggetuigenverslagen van de 80 jarige oorlog door Constantijn Huygens


Ineke Huysman
Hoe bleef een bezorgde echtgenote in de 17de eeuw op de hoogte van het wel en wee van haar man op het slagveld? Voor Amalia van Solms, getrouwd met stadhouder en legeraanvoerder van de Republiek Frederik Hendrik, was dat relatief eenvoudig: zij had een privéverslaggever aan het front. Dat was Constantijn Huygens, schrijver en secretaris van haar man, met wie ze had afgesproken dat hij haar zo gedetailleerd mogelijk zou doorbrieven wat er gebeurde en hoe haar man zich hield. Als Amalia het idee had dat Constantijn iets achter hield, tikte ze hem op de vingers. Hij was dus heel open.


Het beleg van Constantinopel: de eerste jihad


Henk Singor
Constantinopel veroveren was de heilige plicht van moslims. De Profeet zelf had gezegd dat als eerste dit boegbeeld van de christenen zou vallen. In de 7de eeuw liepen Arabische aanvallen stuk op een nieuw en angstaanjagend wapen dat de verdedigers van de stad hadden ingezet: vuur dat op water bleef branden. Maar in 718 lagen de Arabieren opnieuw voor de stad. Het beleg duurde dertien maanden. Geschiedenis Magazine beschrijft het bizarre verloop van deze eerste jihad.

Powervrouw Maria van Gelre

Johan Oosterman
Maria van Gelre (1380-1429) moet bij de adel en steden van Gelre wel een reputatie als haaibaai hebben gehad. Ze was de eigengereide dochter van een Franse graaf, nicht van de Franse koning Karel VI en sinds 1405 hertogin door haar huwelijk met Reinout IV van Gelre. Maar was ze dat ook? Ze probeerde gewoon goed voor haar eigen belangen te zorgen. Waarschijnlijk zouden we haar optreden tegenwoordig eerder zelfstandig noemen, maar toen viel haar stoere stijl niet zo goed bij de heren machthebbers en dat heeft haar imago sterk beïnvloed. Adellijke vrouwen in de Middeleeuwen moesten nu eenmaal meegaand en vroom zijn. Vroom was ze trouwens wel: ze heeft een prachtig gebedenboek laten maken, dat nu wereldberoemd is.


Het ongelofelijke verhaal van de ‘Turkenvreter’

Ivo van de Wijdeven
In Albanië is 2018 het Jaar van Skanderbeg. Het is 550 jaar geleden dat deze krijgsheer de laatste adem uitblies. Albanezen zien hem niet alleen als vader des vaderlands, maar ook als de man die Europa heeft gered van Osmaanse overheersing. Opmerkelijk: hij begon zijn succesrijke militaire carrière juist in dienst van de Turkse sultan. Daar kreeg hij zelfs zijn eervolle bijnaam: Iskander Beg, ofwel een even goede leider als Alexander de Grote. Waarom werd hij dan later de ‘Turkenvreter’ genoemd?

De slag bij Blenheim, 1704

Mike Harmsen
Karel II was ziekelijk en mentaal zwak. De koning van het Spaans-Habsburgse wereldrijk zou het niet lang meer maken en hij had geen kinderen. Wie zou de heerschappij over dit machtige rijk erven? Zijn eigen oplossing, de Franse kroonprins tot erfgenaam en opvolger benoemen, was onaanvaardbaar voor Engeland en de Republiek. In 1701 barstte de Spaanse Successieoorlog dan ook los. Een hoofdrol was weggelegd voor de Duke of Marlborough, voorvader van Winston Churchill.


De rol van de First Lady

Joke Kardux
First Ladies, wat is hun taak? Michelle Obama wijdde zich aan maatschappelijke doelen en Melania Trump doet ook plichtmatig iets op dat vlak. Maar in de Grondwet staat niets over hun rol. Ze mogen het zelf invullen. Abigail Adams, de pittige vrouw van de tweede Amerikaanse president John Adams, ging daarin heel ver. Het kwam haar op stevige kritiek te staan: wie was er nu eigenlijk gekozen, haar man of zij? Ongehoord, ze leek wel Mrs. President!


De Miljoenenjuffrouw

Maarten Hell
Wie was de Miljoenenjuffrouw? In 1874 kreeg ze, als 26-jarige, een erfdeel van 25.000 gulden, een bedrag dat ze in sneltreinvaart wist uit te geven; volgens sommigen wierp zij de goudstukken zelfs uit het raam. Toen de bodem van haar kapitaal in zicht raakte, bedacht ze met haar broer trucs om aan nieuw geld te komen. Meer weten? Lees het volgende nummer!


1968 studentenopstand Mexico

Rimko van der Maar
De studentendemonstraties van de Sixties, wie kent ze niet. Parijs, Amsterdam, Leuven, Berlijn, Stockholm, overal gingen studenten de straat op met hun spandoeken. Vaak eindigde het in rellen. In Mexico vielen er echter honderden doden bij zo'n demonstratie. Wij leggen uit waarom het niet toevallig is dat dit ‘bloedbad van Tlatelolco’ gebeurde met de Olympische Spelen van Mexico-Stad in het verschiet.

Romantisch nationalisme

Herman Clerinx
Kortgeleden uitgekomen: een encyclopedie van het romantisch nationalisme. De laatste decennia steekt het nationalisme weer krachtig de kop op. De overtuiging dat elk volk een eigen identiteit bezit, en daardoor recht heeft op een eigen staat of op zijn minst op zelfbestuur, leek een achterhaalde eigenaardigheid uit de 19de eeuw. We vergisten ons.

Geschiedenis Magazine - editie 6 2018

Geen nummer meer missen en voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 67,50 voor slechts € 39,50 én cadeaus!

cover gm 6 def

Keizer Napoleon; hoe hij keizer werd

Jos Gabriëls
In 1804 werd Napoleon keizer. Zijn nieuwe vorstelijke allure leek heel vanzelfsprekend. Alsof Frankrijk niet zonder zo’n grandioze leider kon. Toch was de gewelddadige revolutie nog maar kort geleden, was pas in 1792 de monarchie afgeschaft en een jaar later zelfs koning Lodewijk XVI onthoofd. Hoe kon het dat de Fransen al zo snel weer een vorst boven zich duldden? Hoe bereidde Napoleon hen daarop voor? We ontleden de methode-Napoleon.


Oudheid: genezen door een droom

Mark Beumer
Steeds meer reguliere artsen passen hypnose toe. Bij kinderen met onbegrepen buikpijn helpt het blijkbaar heel goed. Wie weet heeft de werking ervan iets weg van de helende kracht die patiënten in de Oudheid ervoeren tijdens de tempelslaap. In een tempel konden zieken direct in contact komen met goden zoals Asklepios, die in een droom verscheen en genezing bracht. De priesters schreven daarna een vervolgbehandeling voor thuis voor. De eerste christenen stonden huiverig tegenover dromen: die werden vast gestuurd worden door demonen. Toch is de tempelslaap nog altijd niet verdwenen.


Who’s Who in 15de -eeuws Brabant

Mario Damen
Dit jaar werd de doodsklok geluid over de papieren telefoongids. Nog maar 2 % van de gebruikers stelt er prijs op. Een instituut verdwijnt. Historici zouden er bij wijze van spreken een moord voor plegen om zo’n goudmijn van voor de introductie van de Burgerlijke Stand rond 1800 te kunnen raadplegen. Een alfabetisch gesorteerde lijst met namen, adressen en nummers van wie er toen allemaal toe deden is immers een ideale informatiebron. Maar zo’n Who’s Who bestond vroeger natuurlijk niet, zeker niet in de Middeleeuwen. Of toch?


De autobandieten van Jules Bonnot

Wouter Linmans
In Frankrijk veroorzaakte de anarchistische terroristische groep rondom Jules Bonnot in 1912 grote consternatie. Bij hun bankovervallen gebruikten ze, heel modern, een auto. Sensationele reportages in kranten en weekbladen porden de schrik voor deze nieuwe dreiging nog verder op. Het inventieve gebruik van het nieuwe vervoermiddel leverde Bonnot en zijn mannen de geuzennaam ‘de autobandieten’ op en ze werden bijna verlekkerd op de voet gevolgd - ook in de Nederlandse pers doken in april 1912 berichten over geheimzinnige auto's op.


Wat hebben Sisi en Lady Di gemeen?

Marlite Halbertsma
Keizerin Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije, ook wel Sisi genoemd, werd op 10 september 1898 in Genève door een anarchist doodgestoken. Ze had een rusteloos leven geleid en leed aan depressies. Waarom was ze niet gelukkig hoewel ze alles kon kopen wat haar hartje begeerde? Door de afstand van meer dan een eeuw en het ontbreken van betrouwbare bronnen is het niet zo gemakkelijk om vast te stellen wat er precies met Sisi aan de hand was. Haar leven lijkt oppervlakkig gezien wel wat op dat van Lady Diana, Princess of Wales (1961-1997).


Waarom het Zuiden niet meer Democratisch stemt

Frans Verhagen
Abraham Lincoln schafte tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog de slavernij in de Verenigde Staten af. Hij was een Republikein. Zijn partij keurde na de oorlog een militaire bezetting van het verslagen zuiden goed, en weerde tot 1877 zuidelijke politici uit het Congres. Het gevolg: bijna een eeuw lang moest je de blanke inwoner van het zuiden die Republikeins stemde, met een lantaarntje zoeken. Nu is echter het zuiden een van de bastions van de Republikeinse partij. Hoe is dat gebeurd?

Begin van de Tachtigjarige oorlog: het opruiende effect van de hagenpreken

Luther Zevenbergen
Dit najaar wordt de Tachtigjarige oorlog breed herdacht; die begon namelijk 450 jaar geleden in 1568. Het echte begin van die oorlog, zeggen veel historici, was de Beeldenstorm van 1566, de vernieling en plundering van kerken door heel de Nederlanden. De eerste die eraan moest geloven, was een kloosterkapel helemaal in het zuiden, in Steenvoorde. Niet toevallig: vlak ervoor had een radicale protestantse hagenprediker een opruiende toespraak gehouden. De hagenpreken waren een stuk minder vredig dan de overlevering wil.


Vakantie voor iedereen

Christianne Smit
‘Er gingen oude menschjes weg, zoo saai en suf waren zij, en er kwamen frissche, vroolijke kinderen terug’. Zo juichte in 1918 de leiding van de Centrale Commissie voor de uitzending van Nederlandsche Kinderen naar Buiten over het heilzame effect van een vakantie op hun klantjes. Dat waren verzwakte arbeiderskinderen die in de zomermaanden een tijdje op het platteland mochten aansterken. Lange tijd kon geen arbeider een vakantie betalen of zelfs maar een dagje uit. Dit veranderde rond 1900. Hervormers én progressieve fabrikanten vonden het toen belangrijk worden dat óók het werkvolk zich kon ontspannen. Zat daar soms ook eigenbelang bij?


Undercover in een concentratiekamp. De Poolse verzetsman Jan Karski rapporteerde in 1942 over de Jodenvervolging

Iza Mrzyglód
De conservatieve regering in Polen wil de Poolse geschiedenis witwassen: voortaan geldt het antisemitisme tijdens de Tweede Wereldoorlog als strikt Duitse misdaad. Poolse oorlogsgeschiedenis moet gaan over de volstrekte ontembaarheid van de Polen en de offers die zij brachten. Jan Karski lijkt dan de ideale held. Hij doorkruiste bezet Europa als koerier voor de Poolse Ondergrondse, werd gepakt door de Gestapo maar ontsnapte. Hij wist het getto van Warschau en een nazi-concentratiekamp binnen te komen en rapporteerde over de ellende daar in het Westen. Karski wás dapper, maar volgens Iza Mrzyglód is dat maar een deel van het verhaal.


Maatschappij van Weldadigheid 200 jaar

Marianne Mooijweer
Begin 19de eeuw kon een derde van de bevolking in het Koninkrijk der Nederlanden niet in zijn eigen levensonderhoud voorzien. De weeshuizen puilden uit. Veel arme sloebers waren afhankelijk van de steun van de armenkassen van de overheid en de diaconie van de kerk. Daar stond verplichte arbeid in de spin- of armenhuizen tegenover. De armoede bleef echter bestaan. Johannes van den Bosch, een voormalige militair die van grondig aanpakken hield, kwam in 1818 met een origineel idee om dit grote maatschappelijke probleem voor altijd de wereld uit te helpen. Lukte hem dat?


Ontvoerd in 1935

Jan Brauer
In 1935 wordt de kunstenaar Ernst Gutzeit vanuit Enschede, waar hij al maanden werkt, door de Duitse politie ontvoerd naar zijn geboorteland. De nazi's verdenken hem van spionage omdat hij eerder een duister handeltje in pikante fotokaarten had gehad die hij bestelde in Frankrijk. Den Haag staat op zijn kop over deze 'menschenroof'.


De held van Malta

Joost Vermeulen
Naar verluidt daalt jaarlijks op de avond voor 8 september, de nationale feestdag van Malta, een select gezelschap de smalle trappen af naar een tamelijk simpele tombe in het halve duister in de crypte van de SintJanscokathedraal. In eerbiedige stilte herdenken dan de premier en de bisschop van Malta en de grootmeester van de Maltezer ridderorde de nationale held die er begraven ligt: Jean de La Valette. De hoofdstad van Malta is naar hem genoemd. Dat komt door zijn grote overwinning op de Barbarijse zeerovers van 1565.


Verhalen over Joodse geschiedenis

Joel Cahen
Dat de Joden in de 17de eeuw in Amsterdam ongehinderd een synagoge mochten bouwen, symboliseert de vrijheid die zij toen hadden en eeuwen lang konden behouden. 300 later huisvestte datzelfde Amsterdam het door de bezetter ingestelde getto en kwam met de deportaties naar de Duitse concentratiekampen een eind aan die bijzondere vrijheid. Hoe dit kon gebeuren, blijft onvatbaar. Dát het gebeurde, heeft tot vele geschiedverhalen geleid.

Voortaan altijd met mondkapjes opgraven!

Herman Clerinx
De archeologie beleeft spannende tijden. Tegenwoordig is het DNA van duizenden jaren oude mensenbotten in kaart te brengen. De uitkomst schudt onze kennis van de prehistorie op. Zo blijkt Nederland één grote smeltkroes van volken te zijn geweest. Maar de archeologen moeten er nog wel aan wennen dat ze erg voorzichtig moeten zijn om het gevonden DNA- materiaal niet te vervuilen met dat van henzelf.

Geen nummer meer missen en voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 64,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

Geschiedenis Magazine - editie 5 2018

Geen nummer meer missen en voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 64,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

Cover editie 5

 

Wat Winston Churchill leerde van de Eerste Wereldoorlog

Mike Harmsen

Terugkijkend op zijn benoeming tot premier op 10 mei 1940 schreef Winston Churchill in zijn boek The Second World War (1948): ‘Het voelde alsof dit mijn levenslot was en alles in mijn voorgaande leven slechts een voorbereiding was voor dit uur en deze test.’ Hij doelde vooral op zijn bittere ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen hij minister van Marine was. Door de faliekante mislukking van de Brits-Franse invasie in de Dardanellen (1915) kreeg zijn reputatie een enorme deuk, maar niet zijn zelfvertrouwen. Churchill viel lelijk van zijn voetstuk, maar vocht zich een weg terug.


Vergeten kolonie - Naar de barrebiesjes

Ruud Paesie

In onze serie Onbekende Compagnieforten: Fort Nassau in het huidige Guyana. In 1627 vestigden zich Zeeuwse kolonisten aan de oever van de rivier de Berbice. Ze wilden suikerplantages beginnen en handeldrijven met de plaatselijk indianen. Tegen aanvallen van Europese concurrenten én van indianen bouwden ze een fort. Het was moordend vochtig en heet in Berbice en er heersten dodelijke ziektes: de kolonisten gingen, kortom, naar de barrebiesjes.

Muren tegen plunderaars

Bert Overbeek

Donald Trump beloofde aan de grens met Mexico een muur te bouwen om illegale immigratie vanuit Latijns Amerika te stoppen. Ook elders bouwen regeringen grensmuren of hermetisch gesloten prikkeldraadbarrières. Dit is geen nieuw verschijnsel. Heel beroemd is de Muur van Hadrianus tussen Engeland en Schotland uit de 2de eeuw. Geschiedenis Magazine laat zien hoe die werkte.


Journalist bij Radio Oranje

Mels Sluyser

De Joodse bevolking van Nederland heeft een complexe relatie tot het koningshuis. De reputatie van de Oranjes was vlak voor de Tweede Wereldoorlog tamelijk goed, maar heeft tijdens de bezetting een knauw gekregen: waarom heeft koningin Wilhelmina, veilig in Londen, het niet vaker via Radio Oranje voor de vervolgde Joden opgenomen? Wrang toeval: het was een Joodse journalist die de naam Radio Oranje bedacht. Hij wist nog net te vluchten in mei 1940.


Facebook rond 1600

Sophie Reinders

Het wordt steeds duidelijker: wie actief is op sociale media en het internet, beseft dat zijn of haar persoonlijke gegevens te grabbel kunnen komen te liggen. Dit is geen nieuw probleem. Adellijke jongedames en -heren hadden in de 16de en 17de eeuw natuurlijk geen internet, maar wel hielden ze vriendenboekjes bij, een soort poesiealbum voor volwassenen waarin de vrienden en kennissen versjes schreven en tekeningen maakten. Ook konden ze op elkaar reageren. Wie goed kijkt, ziet dat men ook toen er al rekening mee hield dat die boekjes in verkeerde handen konden vallen.

WOII: de enorme veldslag bij Koersk

Mike Harmsen

Voorjaar 1943 vochten de Duitsers tegen de Russen in een van de grootste tankslagen die er ooit zijn uitgevochten: de slag bij Koersk. Sovjetrapporten gaven destijds aan dat er wel 1500 tanks en gemechaniseerde voertuigen meededen. Dit is overdreven, maar na opening van de archieven van de Sovjet-Unie bleek dat het er toch nog wel zo'n 700 geweest kunnen zijn. Wat was de inzet van deze mega-operatie?


De Nederlandse Jules Verne

Fanta Voogd

Een nieuwe afsluitdijk aan de noordkant langs de Waddenzee is volgens sommige ingenieurs onvermijdelijk, onder meer vanwege de zeespiegelstijging. Die nieuwe dijk moet dan lopen van Den Helder via de Waddeneilanden naar Friesland. Een wild plan? In elk geval al een verrassend oud plan. Bedenker was ‘de Nederlandse Jules Verne’ van de 17de eeuw.


‘Sleeswijk is Deens!’

Ivo van de Wijdeven

Een groep Denen wil de tijd terugdraaien. Met de terugkeer van grenscontroles in Europa in het kielzog van grote migrantenstromen en terroristische aanslagen, leeft ook het nationale verlangen naar het herwinnen van ooit verloren gebied aan de andere kant van die nu zo duidelijke grens weer op. In het doorgaans vredelievende Denemarken zijn mensen die tot in de Middeleeuwen terug gaan om hun claim kracht bij te zetten dat Sleeswijk bij Denemarken hoort. Hierbij vinden ze dan wel grote buur Duitsland op hun pad.


De Roep van Rome

Arthur Weststeijn

Veel geleerden uit Noord-Europa gedroegen zich in de vroeg-moderne tijd als wannabe Romeinen; ze trokken voor studie of werk naar de eeuwige stad en namen een Latijnse naam aan. Zucht naar internationaal prestige was academici ook toen natuurlijk niet vreemd. Zo wild ook de beroemdste Nederlandse geleerde in de geschiedenis, de Rotterdammer Desiderius Erasmus (die volgens sommige bronnen eigenlijk gewoon Geert Geertsz heette), het in Rome gaan maken. Lees in Geschiedenis Magazine of hem dat lukte.


Het isolement van de CPN

Tijn Sinke

In de jaren ’60 kregen Nederlandse communisten een beetje aanzien in de politiek. Maar daarvoor opereerden ze jarenlang in totaal isolement. Dit staat in schril contrast tot hun rol in het verzet tijdens de oorlog, en de hoop in 1945 bij de Communistische Partij Nederland (CPN) dat zij de waardering hiervoor zou kunnen verzilveren in een politieke doorbraak. En inderdaad, in 1946 kregen ze nog 10% van de stemmern bij de Tweede-Kamerverkiezingen. De traditionele verklaring voor de marginalisering is simpelweg dat de CPN niet volwaardig mee kon draaien door de verzuiling en door de Koude Oorlog. Maar klopt dat wel?


Op de bokkenkar

Mario Broekhuis

Vier antieke minivoertuigjes van Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten hebben de tand des tijds doorstaan, wat bijzonder is voor kinderspeelgoed. De bokkenkar was nog in familiebezit, de ezelwagen, de bokkenkar en het bokkensleetje stonden afgeragd in het depot van een museum. Om te kunnen laten zien hoe de jeugd op de buitenplaats speelde, werden ze gerestaureerd. In Geschiedenis Magazine leest u waarom de ouders omstreeks 1900 het aanmoedigden dat hun kinderen er in het kasteelpark mee speelden.


Franse Revolutie opnieuw bekeken

Bart Verheijen

Jonathan Israel is een beroemd maar ook omstreden onderzoeker van de Verlichting. Hij past zijn ideeën nu ook toe op de Franse Revolutie (1789). Hoewel er over de Revolutie bibliotheken zijn volgeschreven zijn historici er volgens Israel nog niet helemaal in geslaagd de daadwerkelijke betekenis te doorgronden. Hoe zit het naar zijn idee dan wel?

Molukse geschiedenis op de planken

Francis Boer

In de jaren ’50 kwamen de Molukkers naar Nederland. Ze kwamen in woonoorden terecht, waar vooral de eerste generatie vol heimwee bleef hopen op terugkeer. De tweede generatie werd opgevoed in het besef dat er onrecht was geschied. Frustratie over het uitblijven van politieke hulp van Nederland aan het Molukse onafhankelijkheidsideaal leidde uiteindliekj tot de terreuracties van de jaren ’70. Dit ligt allemaal nog steeds gevoelig. Een theaterproject in Hoogeveen gaat de confrontatie aan met dit pijnlijke verleden.

Geschiedenis Magazine - editie 4 2018

Geen nummer meer missen en voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 64,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

GM-04-2018
Willem van Oranje: wél een goed veldheer

Mike Harmsen
Op 11-jarige leeftijd erfde de Duitse Willem van Nassau de titel Prins van Oranje en kwam hij naar de Nederlanden. Hij kreeg een opleiding tot militair en vocht jarenlang mee in oorlogen van zijn heer, keizer Karel V. Hij werd leider van de Opstand tegen de nieuwe Spaanse koning Filips II en in 1568 vielen zijn legers de Nederlanden binnen. Bij Heiligerlee wonnen ze de eerste veldslag van de Tachtigjarige Oorlog, nu precies 450 jaar geleden. De invasie liep verder echter uit op een complete mislukking. Willems reputatie als veldheer is armzalig. Hoe terecht is dat eigenlijk?


Middeleeuwen De Friese koning Redbad

Rob Meens
De Friese koning Redbad (ook wel Radbod) voerde rond het jaar 700 zijn mannen aan in vele oorlogen tegen de machtige Franken. In 711 kwam er vrede, en als onderdeel van de deal trouwde zijn dochter met de zoon van de hofmeier, de hoogste aan het Frankische hof en in feite de leider van het rijk. In de Middeleeuwen werd een mooi verhaal over Radbod verteld: hij weigerde gedoopt te worden, omdat de bisschop zei dat de hemel alleen toegankelijk was voor gedoopte mensen. Radbod verkoos het edele gezelschap van zijn ongedoopte voorouders in de hel boven dat van gedoopte paupers in de hemel. Eeuwenlang hebben we zijn doopweigering beschouwd als bewijs dat Radbod de missionarissen koste wat het kost bestreed. Maar hij liet zijn dochter met een christen trouwen. Hoe valt dit te rijmen?


RAMPJAAR 1672 Al het oorlogsnieuws te volgen via de Courant

Judith Brouwer
Het nieuws is tegenwoordig 24/7 te volgen, maar ook al in de 17de eeuw konden krantenlezers goed op de hoogte blijven. Dat was uiteraard vooral in oorlogstijden van levensbelang, zoals het Rampjaar 1672 toen de Republiek van drie kanten werd aangevallen en de schepen op zee gekaapt werden. Het landsbestuur, de militaire leiding maar ook kooplieden en reders wilden weten hoe het er voorstond en of ze bemanning of lading dreigden te verliezen. Van hen weten we al langer dat ze het nieuws goed volgden via de kranten. Wat we nog niet wisten: ook hun vrouwen deden dat.


OUDHEID Keizer Constantijn had écht een visoen - maar anders dan we altijd dachten

Joost Vermeulen
Het is een beroemd verhaal dat in vele prachtige schilderijen en prenten is verbeeld: de Romeinse keizer Constantijn had in 312 een visioen van een kruis. In de veldslag de volgende dag vocht hij onder het teken van de christelijke God. Hij overwon! Hierna maakte hij een eind aan de vervolging van de christenen. Sterker: hij begon het nieuwe geloof te begunstigen en legde zo de basis voor de Middeleeuwse christelijke kerk. Geschiedenis Magazine houdt dit verhaal tegen het licht.

[ROCK'N' ROLL-LEGENDE] Ze waren eerder dan Elvis: de opzienbarende Indische Tielman Brothers

Harm Peter Smilde
Ze maakten furore in Nederland en Duitsland maar eerder al in hun geboorteland Indonesië: de Tielman Brothers. Hun vader was hun coach, en hij had als motto: de mensen luisteren met hun ogen. Vandaar dat de broertjes een spetterende show ontwikkelden. Dit gebeurde tijdens optredens voor militairen: de broers trokken per legertruck door oorlogsgebied op Java als onderdeel van het entertainmentprogramma voor de Nederlandse soldaten tijdens de 'politionele acties'.


Levensgevaarlijk: Zwarten gingen undercover als blank

Jaap Cohen
In de Verenigde Staten Amerika gold de regel: wie niet blank is, is zwart. En wie voor de jaren '60 zwart was, had zich aan allerlei vernederende segregatiewetten te houden. Wie zich eraan probeerde te onttrekken nam een levensgroot risico. Menige zwarte man die verdacht werd van het overtreden van raciale grenzen, is gelyncht. Dit gold uiteraard net zo sterk tijdens de slavernij. Toch zijn er (lichtgekleurde) zwarten geweest, voor en na het afschaffen van de slavernij, die het gewaagd hebben: zich voordoen als blanke. Maar als het lukte, bleek de nieuw verworven vrijheid een hoge prijs te hebben.


Voor welk land sneuvelde de anti-Turkse strijder Gotse Deltsjev in 1903?

Ivo van de Wijdeven
De Balkan heeft zich vanaf eind 19de eeuw stukje bij beetje los gevochten van het Ottomaanse Rijk. Deze guerillaoorlogen worden nog steeds herdacht en de mannen die het verzet tegen de Turken aanvoerden of er bij omkwamen, zijn nu nationale helden. Alleen kan het soms gebeurden dat zo'n verzetsheld door twee landen geclaimd wordt. Dit overkwam de onderwijzer Gotse Detsjev die zich tot leider van de revolutionaire onafhankelijkheidsbeweging opwerkte. Maar... van Bulgarije? Of toch Macedonië?


Vergeten verzetsheld WO II


Jan Brauer
Wie was de grootste sabotagepleger van Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog? Als u het niet weet, is dat niet vreemd. Deze held heeft nooit een beeld gekregen. Geschiedenis Magazine vertelt waarom niet.


Zo was het in de SCHOOLBANKEN in de GOUDEN EEUW

Piet de Rooij
Scholen doen tegenwoordig hun best om de belangstelling van leerlingen te wekken: door afwisseling in lesvormen, eigen inbreng en aansluiten bij wat de kinderen in hun vrije tijd doen. Dit was in de 16de en 17de eeuw ondenkbaar. Het verblijf in de schoolbanken hoefde niet ‘leuk’ te zijn, dit soort gevoeligheden viel buiten het voorstellingsvermogen van zowel onderwijzers als ouders. Leren was gewoon onaangenaam en bestond uit herhalen. Kinderen vonden het niks. Maar, en dit is misschien een les voor nu: dit schoolregime was buitengewoon succesvol.


De Koude Oorlog is wel degelijk voorbij

Doeko Bosscher
We horen het vaak in de media: er woedt weer een Koude Oorlog. Inderdaad zijn de verhoudingen met Rusland gespannen en horen we vaker krachtige taal vanuit de NAVO en Washington. Waarom pleit Doeko Bosscher er dan toch voor, de term Koude Oorlog te reserveren voor de periode 1945-1990?


Waarom een jonker socialist werd

Bart Lankester
Hij was getuige van alle grote gebeurtenissen in de 20ste eeuw en gaf mede vorm aan de Wederopbouw na de oorlog: Marinus van der Goes van Naters, een jonker die vol overtuiging koos voor het socialisme. Al was de enige arbeider die hij echt intiem kende de mijnwerkersdochter die als stenotypiste op zijn advocatenkantoor werkte, en met wie hij - een getrouwde man- een verhouding had.


Special Donker Verleden


Met behulp van geplastificeerde stafkaarten, historische documenten en vellen aantekenpapier analyseren Nederlandse militairen de verdediging van de Moerdijkbruggen op 10 mei 1940 – waar Duitse troepen binnen de kortste keren naar Dordrecht en Rotterdam door konden
stoten. Waarom bestuderen ze 78 jaar na dato opnieuw de situatie? Waarom namen in de 18de eeuw Nederlandse zomergasten in de Ardennen graag een kijkje bij de oude 17de-eeuwse forten daar? En waarom gaan er toeristen naar Auschwitz of zoeken dagjesmensen de pijnlijke confrontatie met het slavernijverleden in een stad?


Kinderen in de knel


Jacoline Zilverschoon
De regie over de jeugdzorg en het repareren van vastgelopen families is tegenwoordig in handen van de gemeente. Daar is veel ophef over. Tientallen zware beleidsnota’s en vele reorganisaties gingen eraan vooraf. Het kinderdorp Neerbosch bij Nijmegen, waar wezen een tweede thuis vonden, heeft 150 jaar lang de golven in de jeugdzorg meegemaakt.


Escape Room Slot Loevestein


Juliska Wijsman
Hugo de Groot ontsnapte in 1621 uit slot Loevestein. We weten allemaal hoe: in een boekenkist, geholpen door zijn vrouw Maria van Reigersberch en hun dienstmeisje Elselina van Houweningen. Maar zou het team van Geschiedenis Magazine ook weg weten te komen uit de nieuwe Escape Room van het slot?

Geschiedenis Magazine - editie 3 2018

Dit nummer is verkrijgbaar vanaf 13 april. Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? Profiteer van de speciale aanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 64,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

 

GM-03-2018DEF

 

De radicale Martin Luther King

Laura Visser-Maessen
De busboycot in Montgomery... Protestmarsen in Birmingham en Selma... Op 4 april 1968 is het 50 jaar geleden dat Martin Luther King werd vermoord, maar hij leeft voort in onze herinnering als hét boegbeeld van deze mijlpalen in de afschaffing van de Amerikaanse rassensegregatie. Wie King zegt, zegt integratie en geweldloosheid. Geschiedenis Magazine houdt deze koppeling tegen het licht. Heeft King zijn koers na zijn beroemde 'I have a dream'-speech (1963) nooit gewijzigd?

Special WO II

Waarom werd de Jodenster in Nederland eerder ingevoerd?

Laurien Vastenhout
Een nieuwe maatregel van de Duitse bezetter: op 3 mei 1942 werden de Joden in Nederland verplicht de kenmerkende gele ster in de openbare ruimte te dragen. In Frankrijk en België gebeurde dit later: respectievelijk op 7 en 9 juni. Vanwaar dit verschil? En hoe kan het dat de Joden zelf de distributie van de sterren regelden?

Strijdbaar tot in Ravensbrück

Bart Lankester
Trien de Haan (1891-1986) was van eenvoudige komaf en raakte door haar huwelijk verzeild in de radicale socialistische beweging. Ze klom snel op, mede door haar talent om inspirerend te spreken voor een groot publiek. Het lukte haar alleen niet zo goed de arbeidersvrouwen te mobiliseren. Die waren in de crisistijd namelijk vooral bezig brood op de plank te krijgen. Trien de Haan werd in de oorlog opgepakt en naar het concentratiekamp Ravensbrück gestuurd. Wrang genoeg ervoer ze hier pas echt de verbondenheid tussen vrouwen waarnaar ze gestreefd had.

Ontsnappen aan de nazi’s -Twee vluchtroutes uit bezet gebied naar de vrijheid

Hans Schippers
Tijdens de Duitse bezetting is het tientallen neergeschoten geallieerde vliegeniers maar ook honderden Joden gelukt om uit Nederland en België het neutrale Spanje of Zwitserland te bereiken. Ze kregen hulp van organisaties die met een internationaal netwerk van vrijwilligers ontsnappingsroutes op poten zetten. Geschiedenis Magazine belicht er twee; ze werden opgezet door de socialist Joop Westerweel, die veel jonge Palestinapioniers hielp wegkomen, en de in Lyon wonende Nederlandse zakenman Jean Weidner.

Joodse overlevenden vlak na de oorlog

Erwin van Loo
Kort na de Bevrijding in mei 1945 keerden ook de mensen naar hun huizen terug die ondergedoken waren geweest of in concentratiekampen hadden gezeten. Voor de weinige Joden die de oorlog hadden overleefd, werd dit een moeilijk periode. Meer dan eens was hun woning leeggeroofd, zaten er anderen in of kregen ze een rekening voor achterstallige erfpacht of belastingen. Het begrip van andere Nederlanders voor hun ervaringen hield niet over. Volgens een Haags gemeenteraadslid had een Joodse man die een naheffing aanvocht moeten zeggen: 'Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik er levend heb afgebracht: hier zijn de f. 500,-.'


Cassandra: klassieke mythe weer actueel

Inger Kuin
Wat hebben Al Gore en Cassandra gemeen? De voormalig Amerikaanse vice-president en klimaatactivist Gore brengt een onheilsboodschap over het milieu en hij stuit op ongeloof: veel mensen in zijn land beweren dat het heus niet zo'n vaart zal lopen met de opwarming van de aarde, of zelfs dat het een links verzinsel is. Net zo geloofde niemand Cassandra's voorspellingen. Het verhaal van de Trojaanse oorlog heeft haar onsterfelijk gemaakt. In beroemdste verhalen over deze oorlog, de Ilias en Odyssee van Homerus, speelt Cassandra, de dochter van de Trojaanse koning Priamus, nauwelijks een rol. Latere verhalen maken echter veel werk van haar vergeefse pogingen de Trojanen te stoppen als ze het vreemde grote houten paard binnen hun muren slepen. Waarom wílden ze haar gewoon niet geloven?

De Wereldtentoonstelling in Brussel, 1958

Marianne Mooijweer
Was het wel modern in 1958 om Congolezen als een exotische bezienswaardigheid achter tentoonstellingshekken te zetten? Onderling wedijveren om de beste actuele uitvindingen en nieuwste snufjes is immers altijd het doel van Wereldtentoonstellingen, en deze in Brussel in 1958 stond met het Atomium en het hypermoderne Philipspaviljoen helemaal in het teken van de nieuwe tijd. Hoe paste het Belgische idee daarin, om donkere mensen te exposeren in ‘authentieke' primitieve hutten naast opgepotte palmen? En waarom kregen de veel realistischer Amerikaanse foto's van hun eigen rassenrellen zulk vernietigend commentaar dat ze werden weggehaald?

Rampen in Nederland

Lotte Jensen
Nadat vorig najaar de orkaan Irma over Sint Maarten was geraasd, nam een groep jonge Nederlandse Youtubers een lied op voor de slachtoffers. Niets nieuws onder de zon: Bob Geldoff deed het in 1988 met BandAid, en ook in de 19de eeuw zamelden mensen geld in met liedjes. Maar liefdadigheid was niet de enige reden om over rampen te zingen. Er was nog een andere reden waarom er zulke sensationele en gedetailleerde smartlappen bestonden over branden, overstromingen en insectenplagen.

Getrouwde Grieken

Anton van Hooff
Grieken trouwden niet per se uit liefde maar dat kwam wél voor. Trouwen deed je met name om kinderen te krijgen, maar niet ieder huwelijk hield stand en niet elke baby was gewenst. Uit Egyptische papyri van na de verovering door Alexander de Grote blijkt wat er dan kon gebeuren: scheiden mocht, en als er onverhoopt een meisje werd geboren, kon het op de mesthoop buiten de bebouwde kom belanden. Als ze daar werden gevonden, overleefden ze als slavin.

De Nederlandse bouwmeester van Sint Petersburg

Henk Slechte
Sint Petersburg is begin 18de eeuw uit het moeras gestampt door tsaar Peter de Grote. Hij wilde van Rusland een moderne staat maken. Voor zijn nieuwe stad, het ‘venster op Europa’, haalde hij bouwmeesters en vaklieden uit heel Europa, ook de Nederlandse Republiek. Een timmerman uit Schiedam hoorde tot zijn favorieten. Deze man, die als 24-jarige naar Rusland trok en er in tegenstelling tot veel van zijn westerse collega's nooit meer is weggegaan, ontwierp bijvoorbeeld het scheepje op de spits van de Admiraliteit: nog altijd een icoon van Sint Petersburg.

Fataal medisch experiment in Amerika

Liesbeth Sparks
Onderzoekers van de Amerikaanse Public Health Service, een medische overheidsdienst, vroegen zich begin jaren '30 af, hoe syfilis bij zwarte lijders verloopt. Dit past in het westers wetenschappelijk denken van die tijd, dat witte en zwarte lichamen als wezenlijk verschillend ziet. Maar hoe komt de dienst aan proefpersonen? De onderzoekers hebben namelijk nogal een cynisch experiment in gedachten. Ze vinden 'vrijwilligers' in Alabama en vertellen hun niet dat ze spelen met hun leven...

De Nederlandse wortels van Karl Marx

Joost Vermeulen
Karl Marx werd 200 jaar geleden geboren in het Duitse Trier. Zijn grote theoretische werken over economie en maatschappij schreef hij in Brussel en Londen, maar hij bracht ook vele gelukkige uren door in Zaltbommel. Wat trok hem daar zo?

Olifant in de Tower, en andere exotische dieren in de Middeleeuwen

Mario Damen
De Engelse koning Hendrik III (1207-1271) hield in een speciaal verblijf in de Londense Tower een olifant. Een cadeau van zijn Franse collega Lodewijk IX die het dier in 1250 als souvenir meenam van zijn kruistocht. Het was lang niet niet enige exotische dier in West-Europa in de Middeleeuwen. Ze duiken ook op in een optocht in Breda in 1549, waar Willem van Oranje de Spaanse kroonprins Filips ontving: een kameel bereden door zes bepantserde en gewapende kinderen met rode mutsen en ontblote zwaarden. Hun tegenstanders waren twee reuzen. Wat zou dit kunnen betekenen?

1699: Eindelijk vrede met de Turken

Wout Troost
In 1683 lukte het de Turken voor de tweede keer niet, Wenen in te nemen na een lang beleg. Wel hadden ze groter delen van Midden-Europa veroverd. De Habsburgse keizer Leopold I begon met een succesvolle campagne om de Turken terug te drijven, wat tot vredesbesprekingen leidde. Een spil in het langdurige proces om tot een verdrag te komen tot de Habsburgse keizer en de Osmaanse sultan was de Nederlandse diplomaat Jacob Colyer. Maar hoe neutraal was deze afgezant van Willem III eigenlijk? Had zijn strijd tegen Zonnekoning Lodewijk XIV er soms iets mee te maken?

Spannende schaduwzijden van Rome


Arthur Weststeijn
Gerard van Honthorst werkte begin 17de eeuw zoals zoveel noordelijke schilders vanwege het mooie licht in Rome. Hij bekwaamde zich in donkere intieme voorstellingen van het dagelijks leven, met een enkele felle lichtbron van een kandelaar. Honthorst zocht zelf ook het nachtleven op. Hij werd gearresteerd omdat hij, tegen strenge Romeinse regels in, met zijn zwaard een hoerenhuis was binnengegaan. Honthorst was lang niet de enige noordelijke schilder die juist de duistere kanten van de stad vereeuwigde. Escher bijvoorbeeld deed het in de 20ste eeuw toen Mussolini aan de macht was.

Dit nummer is verkrijgbaar vanaf 13 april. Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? Profiteer van de speciale aanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 64,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

 

 

Geschiedenis Magazine - editie 2 2018

 

Dit nummer is verkrijgbaar vanaf 5 maart. Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? Profiteer van de speciale aanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 64,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

 

Cover GM 2 2018

Hoe de kruisvaarders in 1187 Jeruzalem verspeelden

Mike Harmsen

Kruisvaarders veroverden eind 11de eeuw tot hun grote vreugde Jeruzalem, maar Saladin heroverde in 1187 de stad. Hij was een goed veldheer, maar was dat de oorzaak van de val van Jeruzalem? Of verspeelden de kruisvaarders voor altijd hun heilige stad vanwege hun vergaande onderlinge rivaliteit? Het bleven immers middeleeuwse ridders.

Naar de stembus. 5 veranderingen sinds de 19de eeuw

Ron de Jong
Geschiedenis Magazine vertelt vanwege de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen over stemmen-oude-stijl. Zo is het recht om je stem in het geheim uit te brengen één van de pijlers onder ons kiesstelsel, maar dit was tot 1896 anders. Kiezers moesten thuis de naam van hun kandidaat op een blanco stembiljet invullen en stopten dat op de dag van de verkiezingen in de stembus. Logisch dat allerlei mensen druk op hen uitoefenden, thuis of op weg naar de stembus en in de kroeg.


De Nederlandse revolutie van 1787

Olaf van Nimwegen
Nederland ging economisch achteruit na 1760 en de internationale macht werd minder. De marine presteerde onvoldoende in de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) en de zeehandel werd vrijwel lamgelegd. De patriottenbeweging, een los samenwerkingsverband van ontevreden regenten en politiek bewuste burgers, gaf stadhouder Willem V de schuld. Ze schreven hem af als politiek leider én als opperbevelhebber en bewapenden zich. Spannende vraag: welke kant kozen Willems militairen?


Religie in de Oudheid: geloofden mensen in hun goden?

Inger Kuin
Griekse godenbeelden zijn van spierwit marmer, iedereen in de Oudheid geloofde in godheden als Zeus en Athena en bijgeloof en magie waren wijdverbreid. Of toch niet? Geschiedenis Magazine heldert drie veelvoorkomende misverstanden over antieke religie op, als voorproefje van haar nieuwe boek Leven met de goden.


Spraken de doden van WO I?

Bert Schaafsma
De sfeer van dood en verderf aan het front van de Eerste Wereldoorlog deed mensen zoeken naar een rechtvaardiging. Wat is de zin van dit alles? Hoe kan het dat God door beide strijdende partijen wordt aangeroepen? Thuis spraken de kerken mee in het nationalistische koor, maar aan het front voelden soldaten zich slecht begrepen door de religieuze leiders. En hun familie ook. Maanden wachtten ze op nieuws, om alsnog bericht te krijgen dat hun dierbare was overleden. Sommigen konden niet leven met die gedachte en zochten in seances contact met de gestorvene.


Waarom maken de Belgen geen verzetsfilms?

Bas Kromhout
In Nederland is het verzet in de Tweede Wereldoorlog haast onaantastbaar. Er komen aan de lopende band boeken en films uit over spectaculaire verzetsacties, over de motieven van verzetsmensen en de diversiteit van het verzet. In België niet. Het is een opvallend verschil. In Vlaanderen hebben verzetsmensen zelfs lange tijd een negatief imago gehad. Hoe kon dit gebeuren?


Knokken met de nazi's in Kerkrade

Jan Brauer
Dinsdagavond 14 februari 1933 marcheren zo’n 70 nazi’s in uniform over de Nieuwstraat in Kerkrade, die de grens vormt met het Duitse buurdorp Herzogenrath. Ze lopen ana de Duitse kant van de straatr. Aan de Nederlandse kant roept voor een café de 21–jarige taxichauffeur Joseph Radermacher gekscherend ‘Heil Moskou’. Een twintigtal nazi’s stormt gewapend met gummiknuppels op Radermacher af. Die vlucht en wordt klemgezet, zo’n twintig meter van de grens op Nederlandse bodem...

Lees in Geschiedenis Magazine hoe dit afliep.


De Chinezenmoord in Batavia

Tristan Mostert en Anne van der Veer
Jan Pieterszn Coen wist het al: zonder de vele Chinese handelaren, ambachtslieden en winkeliers wordt het niks met de economie van Batavia. Hij verwelkomde hen dan ook
met open armen, net als de gouverneurs-generaal die hem opvolgden. Tot in 1740 tijdens een Chinese opstand zowat de hele Chinese gemeenschap van zo’n 8000 zielen
in de stad over de kling werd gejaagd – door angstige Hollandse kolonisten. Die 'Chinezenmoord' krijgt nu steeds meer aandacht in Indonesië, waar de Chinezen ondanks of juist dankzij hun economische sleutelpositie tot voor kort een beetje met de nek werden aangekeken.


Gaat het Westen (weer) ten onder?

Addie Schulte
De bestseller De ondergang van het avondland (1918) van de Duitse denker Oswald Spengler is pas kort geleden voor het eerst in het Nederlands vertaald. Wel lazen mensen hier het destijds in het Duits en is er volop over gediscussieerd, net als nu weer. Het is en was een controversieel boek, omdat Spengler een uitgesproken Duitse nationalist was, die zijn land een grote toekomst voorspelde. Die boodschap sloeg aan in het ontredderde Duitsland na de Eerste Wereldoorlog maar werd natuurlijk verdacht door wat de nazi's ervan gemaakt hebben. Spengler ontmoette Hitler ook. Was hij zélf soms een nazi?


Van Romeinen tot Germanen

Herman Clerinx
Het einde van het Romeinse Rijk in onze streken, daar hebben we nauwelijks geschreven teksten over. Voor historici blijft dit een donkere periode, maar recente vondsten van Romeinse munten helpen ons om deze tijd toch te reconstrueren. Oudheidkundigen hebben heel lang aangenomen dat Rome noodgedwongen zich snel bij de invallen van de Germanen in het noorden had neergelegd. Het beeld was dat de Romeinen al blij waren dat ze hun eigen Italië en het rijke zuiden van Gallië nog konden verdedigen maar het noorden grotendeels opgaven. Recente muntvondsten uit de Beneden-Rijngebied lijken dat beeld echter tegen te spreken. Ze laten zien dat Rome in de 5de eeuw zijn gezag over het noorden niet zomaar aan de Germanen prijs gaf.


De bunker van Seyss-Inquart in Apeldoorn

Machlien Vlasblom
In 1948 ging in Apeldoorn een opwindend museum open: het was de gerestaureerde ondergrondse bunker die speciaal was gebouwd voor rijkscommissaris Seijs-Inquart. Zijn kantoor zat namelijk na 1943 in Apeldoorn, samen met veel andere regeringsinstanties (want dat vonden de nazi's veiliger dan in Den Haag). Het museum trok meer dan een half miljoen bezoekers. Hoe is dit mogelijk? De bunker valt immers in dezelfde categorie als de muur van Mussert bij Lunteren of het geboortehuis van Hitler in het Oostenrijkse Braunau: het is fout dadererfgoed.


Magische Middeleeuwse miniaturen

Micha Leeflang
Kom naar de Geschiedenis Magazine Live dag, op 14 april in Museum Catharijneconvent Utrecht. U krijgt dan boeiende lezingen, een gratis lunch én gratis toegang tot de tentoonstelling Magische Miniaturen. In dit nummer geeft conservator Micha Leeflang alvast een voorproefje van de betoverende middeleeuwse wereld vol wonderlijke figuren, dieren en bijzondere verhalen uit de mooiste Zuid-Nederlandse miniaturen.


De Boerenbruiloft van Bruegel 450 jaar

Francis Boer
Wie is de bruidegom op De Boerenbruiloft? En waarom kijken alle mensen op dit schilderij naar de papkommen die binnen worden gebracht? Dat lijkt heel logisch: Bruegel schilderde toch moralistische lessen over het laag-bij-de-grondse gulzige boerenleven?

Geschiedenis magazine - editie 7 2017

Dit nummer is verkrijgbaar vanaf 17 oktober Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen? Profiteer van de speciale aanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 63,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!

GM-07-2017 akkoord
De man achter het succes van de Freedom Summer in Mississippi, 1964

Laura Visser-Maessen
De zwarte burgerrechtenbeweging boekte weinig vooruitgang in Mississippi. Robert Moses was er actief. Hij geloofde niet in de aanpak van Martin Luther King, die aandacht in de media kreeg maar geen steun uit Washington. Moses wist die wel te forceren.

Op zoek naar oerpaarden en kievitsbloemen in middeleeuwse kronieken [mini-special]

Rob Lenders, Thomas van Goethem, Albert Corporaal
Natuurbeheerders willen hun gebieden laten begrazen door vrij rondlopende runderen en paarden die hier eeuwen geleden al rondliepen. Maar gaat het dan wel echt om oorspronkelijke, wilde soorten? Het blijkt lastig om dat uit middeleeuwse bronnen af te leiden. Meer is bekend over de wilde kievitsbloem. Die heeft voor de verandering hulp van de mens gehad. Door hanzeschepen is de bloem over een groot gebied verspreid geraakt.

De cruciale vondst van Maerten Tromp

Ronald Prud'homme van Reine
Heel lang dachten historici dat het de Engelsen waren die in de zeeoorlogen tegen de Republiek in de 17de eeuw een belangrijke nieuwe gevechtstactiek ontwikkelden. Maar dat klopt niet: het was Maerten Harpertsz Tromp, die in 1637 opperbevelhebber van de Nederlandse vloot werd. 

 

Een 9e eeuwse voorloper van Luther

Janneke Raaijmakers
Luther was in de 16de eeuw niet de eerste die in de kerk tegen heilige huisjes schopte. Zo veroorzaakte bisschop Claudius in 816 in Turijn grote ophef. Hij liet afbeeldingen weghalen uit de kerken en preekte tegen de pelgrimage naar Rome.

Hoe Estland, Letland en Litouwen onafhankelijk werden

Bas Kromhout
In de het Baltische kustgebied woedde vijf jaar lang een bloedige (burger-)oorlog. Tussen 1915 en 1920 is er gevochten tussen verschillende binnen- en buitenlandse legers, in wisselende coalities. Het hele Balticum werd door elkaar geschud. Twee miljoen mensen lieten het leven. Uiteindelijk verschenen er in 1920 drie nieuwe landen op de kaart: Estland, Letland en Litouwen.

In de jaren ’50 stemde heel Nederland vóór de EU

Annemarie van Heerikhuizen
Nederland is nu een uitgesproken eurosceptisch land. Wie de Europese integratie verdedigt doet dit vooral vanwege de zakelijke voordelen. Dit was in de jaren ’50 wel anders. Onder het motto ‘Terug naar het christelijke rijk van Karel de Grote’ en ‘nooit meer oorlog’ streefden heel veel landgenoten juist volmondig naar samenwerking.

De Kwestie: Het erfgoed van voormalige kolonies is het veiligst in westerse musea. Samensteller van de grote Goede Hoop-tentoonstelling in het Rijksmuseum Martine Gosselink kruist de degens met Anton van Hooff.

Leeuwenhart tegen Saladin

Mike Harmsen
Koning Richard I van Engeland kreeg tijdens de Derde Kruistocht (1189-1192) zijn bijnaam Richard Leeuwenhart. Zijn grote tegenstander was sultan Saladin, die het Heilig Land in 1187 had ingenomen. Zij troffen elkaar in de slag bij Arsuf in 1191. Saladins mannen lieten zo’n dichte pijlenregen neerdalen op de kruisvaarders dat een van hen schreef: ‘Nooit viel regen, of sneeuw of hagel in midwinter zo dicht opeen als [hun] pijlen deden.’ Het lot van de Derde Kruistocht hing aan een zijden draadje.

Is geweld noodzakelijk?

Doeko Bosscher
Moet het in de wereld slechter gaan, voor het beter wordt? En is geweld daarbij noodzakelijk? Twee indrukwekkende boeken geven daar heel verschillende antwoorden op.

Geschiedenis magazine editie 6 2017

Dit nummer is verkrijgbaar vanaf 1 september. Voortaan Geschiedenis Magazine thuis ontvangen?
Profiteer van de speciale aanbieding: 1 jaar Geschiedenis Magazine van € 63,50 voor slechts € 37,50 én cadeaus!


cover voorlopig


De gevreesde woestijnruiters van Napoleon

Jos Gabriels
Napoleon was een meester in propaganda. Hij begreep hoe hij indruk kon maken door aan zijn garde een eenheid ruiters toe te voegen die met een woest en exotisch uiterlijk vrees en ontzag inboezemden. Zo dachten de Russen tijdens bij Austerlitz dat hij de Turken op hen had afgestuurd, zo vurig vochten de woestijnruiters. En als hij de hoofdstad van een verslagen land binnentrok, liet Napoleon in zijn directe gevolg zijn oosterse ruiters mee paraderen: om de toeschouwers bang te maken.

De wereldberoemde jeugdgevangenis van André Hazes

Twan van de Brand
In mei 1967 ging in het Brabantse plaatsje Zeeland Penitentiair Trainingskamp De Corridor open. Vanuit de hele wereld kwamen er journalisten om dit wonder te zien: er waren geen cellen, maar kamers en tralies ontbraken. Ontsnappen was onmogelijk: je liep gewoon weg. Groepsleiders waren nauwelijks van de gedetineerde jongens, onder wie André Hazes, te onderscheiden. Hoe ging het mis?

Gouden Eeuw. Waarom Ferdinand Bol beter verkocht dan Rembrandt

Erna Kok
Van hoogste roem tot bankroetier: Rembrandt stierf berooid en dat was niet nodig geweest. Zijn eigen leerlingen Ferdinand Bol en Govert Flinck lieten zien hoe het moest. Netwerken was ook toen al het toverwoord.

Spy Game achter het IJzeren Gordijn. CIA-infiltratie in Roemenië, 1951

Cees Wiebes
In 1951 dropte de Amerikaanse CIA vijf geheimagenten in communistisch Roemenië. Het waren Roemeense vluchtelingen met een ‘fout’ oorlogsverleden. Ze moesten inlichtingen verzamelen over het Sovjetleger en partizanen ter plaatse aansporen om bruggen, spoorwegen en fabrieken te saboteren. Pas kort geleden werd ontdekt dat hun opleiding deels werd verzorgd door de Nederlandse Buitenlandse Inlichtingendienst (BID).

17de eeuw: Gratis naar Indië? Trouw een VOC-koopman

Paul Brood & Arjan van Poelwijk
Hoe kwamen de mannen in Indië begin 17de eeuw aan een vrouw? De VOC liet dat liever niet aan het toeval over, maar als je de archieven moet geloven was het knap lastig om aan geschikte kandidaten te komen. Ze leden aan pokken. En stuurde de Compagnie zelfs ‘lichte vrouwen’?

Gustav Stresemann. De man die Hitler er nog net onder hield

Ivo van de Wijdeven
Duitsland, jaren ’20: economische chaos, hyperinflatie, polarisatie, volksopstanden en de dreiging van de nationaalsocialisten bepaalden de politiek in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog. Internationaal was het een paria. Het land had een doortastend leider nodig, en die kwam er: minister van Buitenlandse Zaken Gustav Stresemann (1879-1929).


Wat als de EU valt? Krijgen we dan weer oorlog?

Wat is thuis voor migranten?

Rob Kroes
Afgelopen jaar maakten we het verschillende keren mee: grote ophef in de Turkse gemeenschap in Nederland over iets wat in Turkije gebeurde. Dat veel Turkse Nederlanders hun voelhorens zo naar Turkije blijven uitsteken, wekte nogal eens verbazing. Dit komt echter veel vaker voor. Ook bijvoorbeeld de nakomelingen van Nederlandse gereformeerde migranten die omstreeks 1900 naar het Amerikaanse Montana vertrokken, voelen zich nog een aparte groep. Hun woonplaats heet Amsterdam.

Trots op je land

Anne Petterson
De Tweede Kamerverkiezingen van 2017 stonden in het teken van de nationale identiteit. Het is een ingewikkeld begrip geworden, voor veel mensen zit er een luchtje aan. Ca 1900 waren vrijwel alle Amsterdammers juist vanzelfsprekend voor Oranje en vaderland. Grachtengordel en volksbuurten wedijverden om de mooiste versieringen bij een jubileum van het Koninklijk Huis.

Waar de Verlichting écht om ging

Rienk Vermij
Doorsnee-verhalen over de Verlichting beschrijven vooral ontwikkelingen en gebeurtenissen waar de 18de-eeuwse filosofen zich actief mee bemoeiden. Maar die verhalen laten ook veel weg. Wie beter naar de 17de en 18de eeuw kijkt, ziet dat mensen alleen Verlicht waren waar dat in hun kraam te pas kwam. De Verlichting was vooral een reactie: op de grote macht van de kerken in de 17de eeuw en op de vraag hoe om te gaan met de toename van feitelijke kennis.

Kritiek op Stalin mocht nog niet in 1960

Michel Krielaars
Onder Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov (1953-1964) trad de dooi in. Vandaar dat schrijver Vasili Grossman in 1960 dacht dat niets de publicatie van zijn kritische boek Leven en lot in de weg stond. Inderdaad greep de KGB eerst niet in. Maar dat zou niet zo blijven. Leven en Lot is namelijk een kritische verhandeling over Stalins beleid tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Steve Biko, Zuid-Afrikaans boegbeeld van zwart zelfbewustzijn

Bas Kromhout
In Zuid-Afrika gaan al tweeënhalf jaar lang studenten de straat op voor gratis en ‘gedekoloniseerd’ onderwijs. Hun grote voorbeeld is Steve Biko. In de jaren ’ 70 inspireerde hij al eens een hele generatie, in de strijd tegen de Apartheid. Veertig jaar geleden werd hij vermoord.

Theodor Herzl, grondlegger van het zionisme

Maurice Blessing
Het zionisme is omstreden, onder andere door de politieke omstandigheden in Israël en de bezette Jordaanoevers. Het ideaal van aartsvader Theodor Herzl (1860-1904) wekte al vanaf het begin hevige kritiek. Herzl was zelf een sterk geassimileerde, seculiere Oostenrijkse Jood met een grote bewondering voor de rijke Duitse cultuur. Waarom pleitte hij in 1896 dan voor een grootschalige emigratie van Europese Joden naar een nieuw te vestigen Joodse staat.

Aanmelden nieuwsbrief